Wydział Kształtowania Środowiska UMK przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia rozpoczyna zbieranie uwag do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na 2020-2030.


Termin wyłożenia projektu Programu oraz przyjmowania uwag: 8-30 kwietnia 2021 roku. Wydziałem merytorycznym odpowiedzialnym za przygotowanie przedmiotowego Programu jest Wydział Kształtowania Środowiska UMK. Z treścią opracowanego projektu można zapoznać się:

 • Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • Bezpośrednio w Urzędzie Miasta Krakowa, os. Zgody 2, w godzinach 8-15.00
  (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty drogą mailową pod adresem ws.pos@krakow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 797-018-729

Dodatkowych informacji na temat proponowanych zapisów Programu Ochrony Środowiska udziela osobiście lub telefonicznie (numer telefonu 797-018-729) przedstawiciel zespołu projektowego dyżurujący, przez okres wyłożenia projektu, w każdy czwartek w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2:

 • 8 i 29 kwietnia 2021 roku w godzinach od 14-17.00,
 • 15 i 22 kwietnia 2021 roku w godzinach od 11-14.00.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 129 na Wzgórzach Krzesławickich realizują swój ekologiczny projekt pt. ”Zielona Przystań – Edukacja od nasiona”.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 129 na Wzgórzach Krzesławickich realizują swój ekologiczny projekt pt. ”Zielona Przystań – Edukacja od nasiona”. Nasi młodzi ekolodzy, zwracają szczególną uwagę na zdrowe odżywianie i dbanie o odporność organizmu. Promują prawidłowe postawy wśród szkolnej społeczności. Zwracają uwagę na świadomość konsumencką. Wzywają aby zastanowić się, czy kupując poszczególne produkty spożywcze dbamy o nasze środowisko? W ramach akcji uczniowie opracowali i przygotowali swoją autorską książkę kucharską „Ekodanie na talerzu SP 129”. Przedstawili tam informacje o warzywach i ich właściwościach leczniczych. Pokazali jak wykonać smaczne i zdrowe warzywne dania, które są doskonałą inspiracją kulinarną dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie oraz planetę Ziemię.

Młodzi ekolodzy Eko-Kornelowcy przeprowadzili dwa ekologiczne konkursy.
Eko-warzywo, drugie życie odpadów.
Konkurs ten polegał na wykonaniu  FIGURKI  dowolnego warzywa z odpadów ekologicznych takich jak: karton, plastikowe pudełka, butelki PET, zakrętki itp.Uczestnicy konkursu wykazali się wielką wyobraźnia i pomysłowością. Wykonane warzywa trudno odróżnić od rzeczywistych. Drugi konkurs to „Ekodanie na talerzu SP 129” polegał na przygotowaniu i udokumentowaniu (zdjęcie) własnego (rodzinnego) przepisu kulinarnego na danie zawierające WARZYWA (zupa, surówka, sałatka, zapiekanka, deser itd.). Przepisy dań oraz ich zdjęcia zostały umieszczone w naszej wyjątkowej książce kucharskiej.

APEL Rady Krakowskich Seniorów do MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

APEL Rady Krakowskich Seniorów do MIESZKAŃCÓW KRAKOWA Szanowni Państwo Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców Krakowa z prośbą, aby w warunkach bardzo wielkiego zagrożenia koronawirusem COVID–19 – swoim działaniem i postępowaniem zrobić wszystko, dla zapewnienia w przestrzeni publicznej podstawowe bezpieczeństwo dzieci, mieszkańców w sile wieku i seniorów.

tekst apelu tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/Apel.pdf

Spokojnych ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

RADA I ZARZĄD DZIELNICY XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE życzy mieszkańcom Dzielnicy XVII w tym trudnym czasie. Zdrowych, Rodzinnych i Spokojnych ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY oraz jak najszybszego powrotu do Normalności Życia Społecznego.

Deklaracja dostępności

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.dzielnica17.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-24

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29

 1. Strona internetowa http://www.dzielnica17.krakow.pljest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
 • Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie nie można używać standardowych skrótów klawiszowych

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Radą Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie rada@dzielnica17.krakow.pl, 12 645-30-09 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz  zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie mieści się w bloku mieszkalnym nr 15 zlokalizowanym na os. Na Stoku 1 Krakowie. Wejście do Rady Dzielnicy znajduje się z boku bloku, po schodach i nie jest  przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się

XXX Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 28 kwietnia 2021 o godz. 18.oo

XXX Sesja  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana  na dzień 28 kwietnia 2021 o godz. 18.oo

 W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 w Krakowie – na V piętrze.

Porządek obrad na  XXIX sesję Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w dniu 28 kwietnia 2021r. godz. 1800

Sala konferencyjna UMK, os. Zgody 2 w Krakowie

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji / lata 2019-2023 / os. Na Stoku 15 w Krakowie

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej                                                           Przewodnicząca  Frankiewicz Katarzyna                                                                Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew, Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.                                                                                Posiedzenie w dniu 12 kwietnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki                                                     Przewodnicząca   Kubik Agnieszka,                                                                          Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa, Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa.                                                                                  Posiedzenie w dniu  19 kwietnia o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego                                                Przewodniczący   Waldemar Wołoch,                                                                    Gawłowski Zygmunt,    Kolasa Jadwiga, Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek,   Ziętara Teresa.                                                                                  Posiedzenie w dniu  21 kwietnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                Przewodnicząca   Korzec Lucyna,                                                                           Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Czekaj Grzegorz, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander.                                                                                     Posiedzenie w dniu  15 kwietnia 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych                                                                                           Przewodnicząca  Ziętara Teresa                                                                                           Adamczyk Sebastian, Czekaj Grzegorz, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Zdziebko Aleksander.                                                                                                                       Posiedzenie w dniu  15 kwietnia 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska                                                                  Przewodniczący  Rajski Zbigniew                                                                                         Czyż Wiesław, Korzec Lucyna, Mleczko Paweł,   Wójcik Jerzy,  Zabagło Jan,  Zaleński Leszek.           .                                                                                                            Posiedzenie w dniu  14 kwietnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego                                                                   Przewodnicząca  Madej Lucyna                                                                                      Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga,  Mleczko Paweł, Zaleński Leszek.          Posiedzenie w dniu  13 kwietnia o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna w składzie                                                                           Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

Fotograficzny Turniej Szkół

MDK Fort 49
Zaprasza wszystkich fotografujących uczniów Szkół Podstawowych z terenu Dzielnicy XVII Miasta Krakowa –Wzgórza Krzesławickie do uczestnictwa wFotograficznym Turnieju Szkół
http://www.mdkfort49.krakow.pl

Zapisz się na warsztaty do dn. 12 kwietnia 2021.Spotkajmy się online na warsztatach lub w MDK, os. Na Stoku 27b. Prześlij swoją pracę konkursową do dn. 25 kwietnia br.
 i wygraj nagrodę w Turnieju Fotograficznym!

W dniu 25 marca 2021 odbyła się XXIX Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
która odbyła się w dniu 25 marca 2021r. o godz. 1800 na Sali obrad UMK, os. Zgody 2

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 przystąpienia do VIII edycji Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

4.2 sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2020

4.3 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021

4.4 ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. Remonty dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy w roku 2021

uchwały podjęte na XXIX sesji udostępnione będą w dniu 29 03 .2021 z powodu pracy zdalnej biura dzielnicy w dniu 26.03.2021