60 lat nowohuckiego harcerstwa

Historia nowohuckiego harcerstwa sięga 22 lutego 1957 roku. Wtedy to podharcmistrz Zbigniew Faber, komendant hufca ZHP Kraków – Nowa Huta, powołał do życia pierwszych 20 drużyn harcerskich. Od tamtego czasu harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego na stałe wpisali się w nowohucki krajobraz.

Harcerze angażują się w życie dzielnicy, współpracują z lokalnymi władzami i instytucjami kulturalnymi, takimi jak Nowohuckie Centrum Kultury i Ośrodek Kultury im. Cypriana Norwida. Jednak nade wszystko nieustannie realizują misję ZHP, jaką jest wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

W związku z rocznicą przygotowany został szereg akcji oraz specjalny program edukacyjny dla jednostek harcerskich, przybliżający im zarówno historię Hufca, jak i dzieje Nowej Huty. Drużyny przez cały rok realizują zadania podzielone na etapy, zdobywając punkty i walcząc o tytuł „Drużyny 60-lecia”.

Centralnym punkt obchodów stanowić będzie benefis – spotkanie wszystkich tych, którzy przez ponad pół wieku budowali nowohuckie harcerstwo. Będzie to połączenie widowiska artystycznego, harcerskiego spotkania po latach i uroczystego wręczenia podziękowań osobom zasłużonym dla ruchu harcerskiego w dzielnicy. Benefis odbędzie się 25 lutego w sali estradowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza na os. Centrum E. Przewidujemy na nim obecność kilkuset osób, w tym przedstawicieli władz dzielnicowych i miejskich, partnerów, rodziców, a przede wszystkim byłych i obecnych harcerzy i instruktorów Hufca.

Z benefisem połączone będzie otwarcie wystawy opowiadające dzieje harcerstwa na nowohuckiej ziemi. Organizowana we współpracy z Muzeum PRL, stanowi okazję do pokazania mieszkańcom dzielnicy i turystom historii ruchu, który od kilkudziesięciu lat nieustannie realizuje misję wychowania młodego człowieka. W tworzeniu wystawy pomagają byli instruktorzy i harcerze hufca udostępniając pamiątki, które mieszkańcy dzielnicy będą mogli obejrzeć na ekspozycji od końca lutego do końca czerwca.

Nad organizacją obchodów pracuje kilkudziesięciu wolontariuszy – instruktorów hufca: artyści, logistycy, specjaliści od promocji i finansów. Większość z nich to ludzie młodzi, w wieku od 15 do 25 lat. Swoją harcerską służbę łączą ze szkołą, studiami lub pracą, poświęcając jej wiele godzin każdego tygodnia.