Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Sala obrad UMK, os. Zgody 2 25 lutego 2021r. godz. 18.00

Porządek obrad XXVIII Sesji
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
Sala obrad UMK, os. Zgody 2
25 lutego 2021r. godz. 18.00

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  4.1 zmiany uchwały Nr XXI/163/2020 z dnia 9 lipca 2020r. z późn. zm. w sprawie
  rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021
  4.2 montażu progu zwalniającego na ul. Przymiarki w Krakowie
  4.3 likwidacji progu zwalniającego na ul. Freege’go w Krakowie
  4.4 montażu progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie
  4.5 powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
  Dzielnicy XVII
  4.6 powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady
  Dzielnicy XVII
 5. Interpelacje i zapytania
 6. Oświadczenia i

Projekty uchwał na sesję XXVIII do zapoznania tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/projekty-uchwał-na-XXVIII-sesję-25.02.2021r.pdf