Zbiornik retencyjny „Zesławice”

Zbiornik retencyjny "Zesławice"Zbiorniki Zesławice (nr 1 – zachodni oraz nr 2 – wschodni) – dwa zbiorniki retencyjne wody pitnej w Zesławicach na rzece Dłubni w kilometrze 9,03. Akweny oddzielone są od siebie nasypem o szerokości ok. 15 m i wysokości 1 m. W środkowej części zbiorników nasyp posiada szerokie obniżenie oraz wloty zamykane kratą, co umożliwia wymianę wody między zbiornikami przy normalnym napełnieniu. Zbiornik Zesławice nr 2 pełni awaryjną funkcję zbiornika wody pitnej.