Spokojnych ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

RADA I ZARZĄD DZIELNICY XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE życzy mieszkańcom Dzielnicy XVII w tym trudnym czasie. Zdrowych, Rodzinnych i Spokojnych ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY oraz jak najszybszego powrotu do Normalności Życia Społecznego.

Deklaracja dostępności

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.dzielnica17.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-24

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29

  1. Strona internetowa http://www.dzielnica17.krakow.pljest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
  • Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie nie można używać standardowych skrótów klawiszowych

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Radą Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie rada@dzielnica17.krakow.pl, 12 645-30-09 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz  zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie mieści się w bloku mieszkalnym nr 15 zlokalizowanym na os. Na Stoku 1 Krakowie. Wejście do Rady Dzielnicy znajduje się z boku bloku, po schodach i nie jest  przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się

Fotograficzny Turniej Szkół

MDK Fort 49
Zaprasza wszystkich fotografujących uczniów Szkół Podstawowych z terenu Dzielnicy XVII Miasta Krakowa –Wzgórza Krzesławickie do uczestnictwa wFotograficznym Turnieju Szkół
http://www.mdkfort49.krakow.pl

Zapisz się na warsztaty do dn. 12 kwietnia 2021.Spotkajmy się online na warsztatach lub w MDK, os. Na Stoku 27b. Prześlij swoją pracę konkursową do dn. 25 kwietnia br.
 i wygraj nagrodę w Turnieju Fotograficznym!

W dniu 25 marca 2021 odbyła się XXIX Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
która odbyła się w dniu 25 marca 2021r. o godz. 1800 na Sali obrad UMK, os. Zgody 2

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 przystąpienia do VIII edycji Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

4.2 sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2020

4.3 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021

4.4 ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. Remonty dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy w roku 2021

uchwały podjęte na XXIX sesji udostępnione będą w dniu 29 03 .2021 z powodu pracy zdalnej biura dzielnicy w dniu 26.03.2021

Spotkania on-line z VIII edycją budżetu obywatelskiego w roku 2021.

Z okazji VIII edycji budżetu obywatelskiego przedstawiamy cykl 8 paneli z wykładamion-line prowadzonych przez praktyków i ekspertówz zakresu zieleni, infrastruktury, organizacji eventów czy działań kierowanych do dzieci.

W ramach wykładów będzie można zadać pytania dotyczące prezentowanej tematyki lub zainspirować się w swoich pracach nad projektem. Będzie to również doskonała okazja, aby zweryfikować swoją wiedzę i dostrzec nowe aspekty  budżetu obywatelskiego oraz spotkać się z przedstawicielami m.in. Zarządu Zieleni Miejskiej, Krakowskiego Biura Festiwalowego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Zarządu Budynków Komunalnych, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Wykłady potrwają do końca kwietnia, a poniżej przedstawiamy ich harmonogram https://budzet.krakow.pl/aktualnosci/247889,1909,komunikat,spotkania_on-line_z_budzetem_obywatelskim.html.

Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego informującego o wydaniu decyzji z 18 lutego 2021 r. znak: WI-VI.7820.1.12.2021.HD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S52, i S7

Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego informującego o wydaniu decyzji z 18 lutego 2021 r. znak: WI-VI.7820.1.12.2021.HD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla  budowy drogi ekspresowej S52, i S7, tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek III (przebieg w obszarze dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie).

treść obwieszczenie tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/03/Obwieszczenie-o-decyzji-18.02.doc

Klub Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Styczna 1)

10.03, godz. 17.00-18.00, Klub Rodziców on-line – Baby Cafe: Zumba Kids

Nawet teraz drzwi do rodzinnej kawiarenki są szeroko otwarte dla mieszkańców Grębałowa i okolicznych osiedli, by wspólnie – choć za pośrednictwem Internetu – spędzać czas, wymieniając się doświadczeniami i w swobodnej atmosferze rozmawiając o sprawach ważnych dla rodzin z małymi dziećmi. Podczas kolejnego wirtualnego spotkania taneczną zabawę dla całej rodziny poprowadzi Martyna Rzepień, która na co dzień prowadzi zajęcia Zumby z dziećmi i dorosłymi. Spotkanie dedykowane jest całym rodzinom, każdy będzie świetnie się bawił – mama, tata, brat, siostra, a nawet dziadkowie, wszyscy znajdą coś dla siebie! Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie Klubu Rodziców na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/2126574027489004.

13.03, godz. 17.00 i 19.00, Dzień Kobiet i Mężczyzn – „Papierowe oświadczyny” wg Antoniego Czechowa

Żart sceniczny jako portret codziennych, zwykłych nawyków, zachowań i sytuacji, w których o relacjach międzyludzkich decydują rzeczy banalne, zderzone z codziennymi nawykami, przyzwyczajeniami…

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wejście za zaproszeniami na konkretną godzinę. Zaproszenia do odbioru w Klubie Dukat po uprzedniej rezerwacji miejsc telefonicznie lub mailowo. Ilość miejsc ograniczona. W razie ponownego zamknięcia działalności, słuchowisko o tym samym tytule na fanpage’u Klubu Dukat 13.03. o godz. 17.00.

17.03, godz. 17.00-18.00, Klub Rodziców on-line – Baby Cafe: Zwiedzamy świat – Norwegia

To już trzecie podróżnicze spotkanie z Moniką Górszczak w rodzinnej kawiarence Klubu Rodziców w Klubie Dukat. Po Grecji i Gruzji wyruszymy w podróż na drugą stronę kontynentu europejskiego do południowo-zachodniej Norwegii. Zobaczymy tam Lysefjorden, czyli fiord, którego nazwę tłumaczy się, jako jasny fiord, co ma związek z barwą skał granitowych leżących po obu jego stronach. Spotkanie ubogacą wesołe anegdoty z podróży m.in. o namiocie i tajemniczym tunelu. Uczestnicy wykonają także pod okiem Prowadzącej pamiątkowe magnesiki z plasteliny.

Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie Klubu Rodziców na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/2126574027489004.

Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. M. Wańkowicza 17)

8-31.03., godz. 15.00-19.00, Wiosenne SZALEństwo – wystawa prac Agaty Kuś i Grażyny Turek

Klub Krzesławice zaprasza do zwiedzania wystawy prac Agaty Kuś i Grażyny Turek. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną jedwabne malowane szale i krawaty autorstwa Agaty Kuś oraz szale, kapelusze i torebki z filcu wykonane przez Grażynę Turek. Wystawę można zwiedzać w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00-19.00. Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa – dezynfekcję rąk, zasłonięciu ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu od innych zwiedzających. 

O Artystkach: 
Agata KUŚ – pochodzi z Mokrej Wsi koło Podegrodzia. Dzieciństwo na wsi, pasanie krów i inne obowiązki sprzyjały obcowaniu z przyrodą. Odkąd pamięta chciała malować. Kręcił ją zapach farb i terpentyny, gdy podglądała malującego wujka Jaśka. Wiodąc życie gospodyni domu i mamy 5-osobowej gromadki, malowanie odkładała jednak na emeryturę. W końcu, w 2004 r. za namową brata, który zajmował się rzeźbą w drewnie, zaczęła malować. Próbowała malować na różnych materiałach i różnymi technikami, ale ciągle szukała czegoś co byłoby tylko jej. Pewnej wiosny, kilka lat temu zakochała się w zmysłowej delikatności jedwabiu i to z nim szczególnie związała swoje działania artystyczne, nie porzucając oczywiście również innych technik. Drugą jej miłością zaraz po jedwabiu są akwarele. Uzależniona od zapachu terpentyny i od kawy. Czasem zdarza jej się „połączyć” te dwa uzależnienia i zanurzyć terpentynowy pędzel w kawie…

Grażyna TUREK – ukończyła Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Międzynarodową Akademię Refleksologii – Johannesburg 2001 South Afrika oraz Wyższą Szkołę Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Była założycielem i dyrektorem szkół policealnych. Czynnie uczestniczyła w pracach Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu jako Przewodnicząca i Członek Komisji Mistrzowsko-Czeladniczej. Została odznaczona złotą i srebrną odznaką oraz medalem Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła. Szkoliła młodzież w zakresie twórczego projektowania i szycia odzieży. W roku 2016 będąc w Londynie, wykonała kolekcję ubiorów dla projektanta Emilio de la Morena ,,London Fashion Week”. Uczestniczy w różnych wystawach i konkursach związanych z tematyką pracy twórczej. Chętnie prowadzi warsztaty z arteterapii dla dzieci a także dorosłych. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. W roku 2019 otrzymała I nagrodę w kategorii inne dziedziny twórczości plastycznej w XI Konkursie Plastyki Twórców Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu (Grudzień 2019 r.). Zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem zajmuje się ludźmi znajdującymi się w szczególnej potrzebie poprzez refleksoterapię, podologię, terapię pedagogiczną i arteterapię. Kształciła młodzież w wielu kierunkach zawodowych pracy socjalnej w tym przygotowując ich do pracy w z dziećmi i dorosłymi znajdującymi się w szczególnej potrzebie. Wolne chwile poświęca twórczości manualnej oraz na wycieczki rowerowe i jazdę na nartach.

15.03, godz. 17.00-18.00, Warsztaty AkwareLOVE: Kartki wielkanocne

Klub Krzesławice zaprasza na warsztaty akwarelowe dla dorosłych i seniorów, podczas których powstaną wyjątkowe kartki wielkanocne. Do wykonania kartek świątecznych w technice akwarelowej potrzebne będą: 3 kartki z dowolnego bloku akwarelowego lub opcjonalnie bloku technicznego, średniej wielkości miękki pędzel – najlepiej do akwareli, papierowa taśma (malarska), akwarele. Spotkanie odbędzie się na Google Meet. Zapisy telefonicznie 504 419 195 lub mailowo krzeslawice@krakownh.pl.

20.03, godz. 11.00-12.00, Wielkanocny baranek z masy solnej

Klub Krzesławice zaprasza na rodzinne warsztaty wielkanocne. Wspólnie z uczestnikami przygotujemy masę solną, z której następnie będziemy własnoręcznie formować baranka. Do pracy potrzebne będą następujące przedmioty, z których większość pewnie macie w domu: sól, mąka, woda, podkładka z kartonu, wykałaczka, zielona kartka papieru ew. złota i różowa farbka. Spotkanie odbędzie się na Google Meet. Zapisy telefonicznie 504 419 195 lub mailowo krzeslawice@krakownh.pl.