Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku na terenie całego kraju

W dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku na terenie całego kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Na gminy nałożony został szereg obowiązków związanych z organizacją, przeprowadzeniem i popularyzacją NSP, dlatego też Prezydent Miasta Krakowa powołał Gminne Biuro Spisowe w Krakowie, które odpowiada za realizację zadań z tym związanych.

W związku z tym, biorąc pod uwagę, że to Państwo jesteście najbliżej mieszkańców Krakowa, zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o trwającym spisie i zachęceniu mieszkańców Krakowa do wzięcia w nim udziału w jednym z dostępnych kanałów:

– spis poprzez stronę spis.gov.pl,

– spis telefoniczny na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99,

– skorzystanie ze stanowisk do samospisu przygotowanych w Urzędzie Statystycznym w Krakowie oraz dwóch lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa: al. Powstania Warszawskiego 10 oraz ul. Wielicka 28a.

Obecnie rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne z respondentami, do których dzwonią z jednego z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Są to bezpieczne połączenia, a rachmistrza można dodatkowo zweryfikować na infolinii spisowej i umówić się w spis w innym terminie. Wyjście w teren przez rachmistrzów i możliwość spisu bezpośredniego uzależniona jest od sytuacji epidemicznej.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Sala obrad UMK, os. Zgody 2 w dniu 24 czerwca 2021r. godz. 18.00

1.      Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji

2.      Przedstawienie projektu porządku obrad

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
4.2opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach przy ul. Architektów w Krakowie”
4.3wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w zwiazku z planem uruchomienia linii autobusowej do os. Grębałów

 5. Interpelacje i zapytania

 6. Oświadczenia i komunikaty

 Projekty uchwał na XXXII sesję http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/projekty-uchwał-24.06.2021r_pkt-4-1-str1.pdf

 Projekty uchwał na XXXII sesję http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/projekty-uchwał-24.06.2021r_pkt-4-1-str2.pdf

 Projekty uchwał na XXXII sesję http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/projekty-uchwał-24.06.2021r_pkt-4-1-str3.pdf

 Projekty uchwał na XXXII sesję http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/projekty-uchwał-24.06.2021r_pkt-4-1-str4.pdf

 Projekty uchwał na XXXII sesję http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/projekty-uchwał-24.06.2021r_pkt-4-1-str5.pdf

 Projekty uchwał na XXXII sesję http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/projekty-uchwał-24.06.2021r_pkt-4-2.pdf

 Projekty uchwał na XXXII sesję http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/projekty-uchwał-24.06.2021r_pkt-4-3.pdf

Konsultacje społeczne dotyczące projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK realizuje konsultacje społeczne dotyczące projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.

Konsultacje trwają w okresie od 10 czerwca do 2 lipca 2021 roku. http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Konsultacje-społeczne-ogłoszenie-FREDRY.docx

Konkurs Fotograficzny z okazji „Trzydziestolecia Rad Dzielnic Miasta Krakowa”

„TRZYDZIESTOLECIE RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA”Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się fotografią, zarówno pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Konkurs został zorganizowany z okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa dokonanego przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 1991r., a następnie powołania 18 Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy al. 29 Listopada 102,      31-406 Kraków i Rady Dzielnic Miasta Krakowa.

Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zgoda oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być wykonane na terenie jednej z dzielnic miasta Krakowa.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-konkursu-fotograficznego-30-lecie-Rad-Dzielnic.doc

Karta Zgłoszenia Uczestnika Konkursu http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zgloszenie-do-konkursu-fotograficznego-30-lecie-Rad-Dzielnic.doc

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta świętuje jubileusz 30-lecia – inaugurację trasy rowerowej Velo Huta.

W 2021 roku Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta świętuje jubileusz 30-lecia istnienia. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszam na wyjątkowe wydarzenie – inaugurację trasy rowerowej Velo Huta, którą opracowaliśmy specjalnie na tę okoliczność.  W załączeniu przekazuję wersję graficzną zaproszenia.

W paradzie rowerowej 12 czerwca 2021 r. pojawią się miłośnicy rowerów zabytkowych
i nietypowych. Obok właścicieli bicykli, cyklo-riksz i pojazdów towarowych, z pokonaniem dystansu zmierzą się nowohuccy akrobaci cyrkowi na monocyklach. Rowerzyści przejadą dwukilometrową trasę z Alei Róż do Klubu Krzesławice, gdzie odbędzie się piknik rodzinny.

Velo Huta to szlak rowerowy, który pozwala odkryć mniej znane oblicza Nowej Huty, a przy okazji odwiedzić 13 klubów Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta. Podzielony jest na dwiepętle. Mała Pętla przeznaczona jest na rodzinne przejażdżki z młodszymi dziećmi. Duża Pętla to blisko 60-kilometrowy szlak okrążający całą Nową Hutę.

Trasę rowerową będzie można pokonać samodzielnie w dowolnym czasie, wybierając jej dowolny odcinek. Ale w roku jubileuszowym zaplanowaliśmy dodatkowe atrakcje. W klubach Ośrodka Kultury zorganizujemy szereg kameralnych wydarzeń pod wspólną nazwą Imprezy na trasie. Zachęcamy do takiego zaplanowania własnej wycieczki rowerowej, by od razu wziąć udział w jednej z imprez. Dodatkowo przygotowaliśmy rowerowe prezenty niespodzianki.

Dla zainteresowanych przejechaniem trasy wydrukowaliśmy papierowe mapy lub do wyboru ślad gps. O ile to tylko możliwe, Velo Huta unika ruchliwych tras samochodowych, korzystając również z dostępnej sieci ścieżek rowerowych. Zapraszam na http://krakownh.pl/velohuta.

XXXII Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 24 czerwca 2021 o godz. 18.oo

XXXII Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień 24 czerwca 2021r. godz. 1800

Sala konferencyjna UMK, os. Zgody 2 w Krakowie

 

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji / lata 2019-2023 / os. Na Stoku 15 w Krakowie

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej                                                           Przewodnicząca  Frankiewicz Katarzyna                                                                Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew, Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.                                                                                Posiedzenie w dniu 7 i 21 czerwca 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki                                                     Przewodnicząca   Kubik Agnieszka,                                                                          Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa, Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa.                                                                            Posiedzenie w dniu 14 czerwca o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  

Przewodniczący   Waldemar Wołoch,                                                                    Gawłowski Zygmunt,    Kolasa Jadwiga, Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek,   Ziętara Teresa.                                                                             Posiedzenie w dniu  9 i 23 czerwca 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych                                                          

Przewodnicząca   Korzec Lucyna,                                                                           Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Czekaj Grzegorz, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander.                                                                                     Posiedzenie w dniu  17 czerwca 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych                                                                      Przewodnicząca  Ziętara Teresa                                                                                     Adamczyk Sebastian, Czekaj Grzegorz, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Zdziebko Aleksander.                                                                                                                       Posiedzenie w dniu  17 czerwca 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska                                                                   Przewodniczący Rajski Zbigniew    

Czyż Wiesław, Korzec Lucyna, Mleczko Paweł,   Wójcik Jerzy,  Zabagło Jan,  Zaleński Leszek.           .             

Posiedzenie w dniu  16 czerwca 2021 o godz. 18.00.

Komisja Budżetu Obywatelskiego                                                                   Przewodnicząca  Madej Lucyna                                                                                      Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga,  Mleczko Paweł, Zaleński Leszek.      Posiedzenie w dniu  8 czerwca o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna w składzie                                                                           Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny  w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w podległych Państwu instytucjach oraz lokalnych społecznościach. Liczę, że razem uda nam się zwiększyć świadomość wagi spisów powszechnych i badań statystycznych w społeczeństwie oraz zachęcić jak największą liczbę osób do wzięcia udziału w NSP 2021.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/   W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 695 255 538.

Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024” – I etap

Materiały do konsultacji:

  • Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”;
  • Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021;
  • Sprawozdania roczne z realizowanych w poprzednich latach Programów.                                                                           

Materiały merytoryczne oraz formularze konsultacyjne dla pierwszego etapu konsultacji,
w okresie trwania konsultacji społecznych dostępnesą:

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można w dniach 17 maja– 2 czerwca 2021 r.:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
  • Ø  wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”;
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
    z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”.