Klub Zakole Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Zakole 31)

10.03, godz. 17.00-18.30, Klub Rodziców on-line – Wpływ elektroniki na rozwój dziecka – Spotkanie z psychologiem

Podczas spotkania z psychologiem w ramach Klubu Rodziców w Klubie Zakole zostanie poruszony temat niezwykle ważny w dzisiejszych czasach: wpływ elektroniki na prawidłowy rozwój dziecka. Prowadząca zajęcia podpowie rodzicom, co buduje prawdziwą i silną więź z dzieckiem oraz co wykorzystać w zamian za elektronikę. Dowiemy się również jak kształcić pozytywny rozwój emocjonalny u dziecka oraz odpowiednie relacje interpersonalne.

Zajęcia poprowadzi Patrycja Walczyk – psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej. Od 10 lat zdobywa doświadczenie w pracy z dziećmi, którą traktuje przede wszystkim jako swoją pasję. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w dziale przedszkolnym, współprowadzi Zespół Małego Dziecka. Pracuje terapeutycznie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przeprowadza diagnozy i porady wychowawcze dla rodziców.

Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie Klubu Rodziców na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/839442413209480/
Zajęcia dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

11.03, godz. 18.00, Czytanie na ekranie – dla dzieci

Klub Zakole zaprasza na cykl spotkań poświęcony czytelnictwu. W tym odcinku propozycja baśni i bajek dla dzieci. Emisja odcinka pojawi się na profilu Klubu Zakole na Facebooku.

16.03, godz. 18.00, Czytanie na ekranie – dla dorosłych

Klub Zakole zaprasza na cykl spotkań poświęcony czytelnictwu. W kolejnym odcinku zanurzymy się w świat powieści dla dorosłych.

Emisja odcinka pojawi się na profilu Klubu Zakole na Facebooku.

18.03, godz. 18.00, Taneczne wariacje

Klub Zakole zaprasza na zabawy ruchowo-taneczne dla najmłodszych z wykorzystaniem przedmiotów, które każdy znajdzie w swoim domu. Emisja odcinka pojawi się na Facebooku Klubu Zakole.

BANK POMYSŁÓW to miejsce gdzie możesz przesłać swój pomysł

bb

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków?  Nie wiesz czy poradzisz sobie z pisaniem projektu do budżetu obywatelskiego lub inicjatywy lokalnej? Chcesz podpowiedzieć innym co można zrobić w Twojej okolicy?  Właśnie dla takich osób jak Ty stworzyliśmy BANK POMYSŁÓW, z którego możesz skorzystać już teraz.

BANK POMYSŁÓW to miejsce gdzie możesz przesłać swój pomysł który stanie się inspiracją dla innych. Wejdź na stronę: https://msip.krakow.pl/ w zakładce APLIKACJE znajdziesz BANK POMYSŁÓW- aplikacja. Zgłoś pomysł, zobacz jakie to proste.

Więcej informacji na: https://budzet.krakow.pl/

ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców – Nie dajcie się nabrać

PILNE!(1).jpg

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku
o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku.W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną propozycję – nie dajcie się nabrać,nie traćcie pieniędzy.

To była próba wyłudzenia pieniędzy, bowiem wnioski o dopłaty bezpośrednie, podobnie jak wszystkie inne dokumenty niezbędne do przyznania wsparcia (wniosek o pomoc, wniosek o płatność, instrukcje, załączniki do wniosku itp.) są BEZPŁATNE i można je pobrać z portalu internetowego ARiMR – www.arimr.gov.pl lub otrzymać w placówkach Agencji.

Konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Krakowie.

Zarząd Transportu Publicznego – Dział Systemu Informacji Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Krakowie, którego zadaniem jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą, aby zamieszczone w załączeniu ogłoszenie konsultacyjne wraz z grafiką zostało przekazane do Rad Dzielnic Miasta Krakowa,  z prośbą o zamieszczenie na administrowanych przez nie dzielnicowych stronach internetowych oraz zamieszczenie samych ogłoszeń na tablicach informacyjnych, będących w dyspozycji danej Rady do dnia zakończenia konsultacji społecznych, czyli do dnia 12 marca 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczynki w wieku 5-8 lat na BEZPŁATNE zajęcia sportowe w ramach programu UEFA Playmakers.

Jest to nowatorski program treningowy stworzony przez UEFA oraz firmę Disney, wykorzystujący znane na całym świecie opowiadania Disneya, aby zachęcić dziewczynki do aktywności fizycznej. Program UEFA Playmakers stosuje innowacyjne podejście do opowiadania historii z udziałem ukochanych postaci Disneya, aby pomóc większej liczbie dziewcząt spojrzeć na regularne ćwiczenia fizyczne i piłkę nożną jak na świetną zabawę.

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 129 os. Na Wzgórzach 13 w każdy piątek o godz. 17:00. Pierwsze zajęcia już 5 marca 2021r.

W poniedziałek, 22 lutego planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 129

Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 129

W poniedziałek, 22 lutego br. planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 129 (od skrzyżowania z ul. Architektów w kierunku garaży). Zadanie będzie realizowane w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych.

W ramach zdania przebudowana zostanie jezdnia, chodniki, zatoka parkingowa, podziemna infrastruktura techniczna oraz oświetlenie. Prace realizowane będą etapowo. Na etapie prac w ul. Architektów roboty będą prowadzone na chodniku (czasowe zamknięcia chodnika oraz zwężenie jezdni ul. Architektów). Przejezdność zostanie zachowana. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja 2021 r.

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wydział Gospodarki Komunalnej w załączeniu przesyła pismo w sprawie Zawiadomień o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zawiadomienie dostępne tutaj http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zawiadomienie-dotyczące-kontroli-opróżniania-zbiorników-PMK.pdf

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Sala obrad UMK, os. Zgody 2 25 lutego 2021r. godz. 18.00

Porządek obrad XXVIII Sesji
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
Sala obrad UMK, os. Zgody 2
25 lutego 2021r. godz. 18.00

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  4.1 zmiany uchwały Nr XXI/163/2020 z dnia 9 lipca 2020r. z późn. zm. w sprawie
  rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021
  4.2 montażu progu zwalniającego na ul. Przymiarki w Krakowie
  4.3 likwidacji progu zwalniającego na ul. Freege’go w Krakowie
  4.4 montażu progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie
  4.5 powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
  Dzielnicy XVII
  4.6 powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady
  Dzielnicy XVII
 5. Interpelacje i zapytania
 6. Oświadczenia i

Projekty uchwał na sesję XXVIII do zapoznania tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/projekty-uchwał-na-XXVIII-sesję-25.02.2021r.pdf