Nabór Rachmistrzów spisowych

W nawiązaniu do ostatnich próśb w sprawie upowszechnienia informacji o trwającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Miasta Krakowa Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. informuję, że Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o wydłużeniu terminu naboru do dnia 16 lutego 2021 r. więcej informacji tutaj https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136932

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego w Krakowie. Trwają do dnia 26 lutego 2021 roku.https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/891-skwer-przy-ul-rostworowskiego-konsultacje-spoleczne.html

Jednostki zaangażowane w akcję „Zima”: 2021

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima” mailowo: interwencje24h@mpo.krakow.pl i telefonicznie: 12 646 23 61 lub kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.

Jednostki zaangażowane w akcję „Zima”:

  • MPEC – utrzymanie sieci ciepłowniczej, usuwanie awarii, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej 
  • MPK – zapewnienie sprawności komunikacji miejskiej
  • MPO – koordynacja akcji, oczyszczanie dróg i chodników ze śniegu, lodu i gołoledzi, monitoring stanu dróg i reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, całodobowe dyżury dyspozytorów
  • MPWiK – utrzymanie sieci wodociągowej, usuwanie awarii sieci, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej
  • Straż miejska – utrzymanie porządku i kontrola, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców
  • ZDMK – utrzymanie i oczyszczanie torowisk tramwajowych, usuwanie awarii
  • ZZM – utrzymanie terenów zielonych, chodników i ścieżek rowerowych w parkach i bulwarach wiślanych

Kontakty dla mieszkańców:

1.    MPEC – całodobowe telefony i na bieżąco aktualizowana strona internetowa: 993, 12 644 18 72, mpec.krakow.pl

2.    MPK – całodobowe numery telefonów: 19 150, 12 254 13 00

3.    MPO – całodobowe numery telefonów: 12 646 23 61, e-mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl

4.    MPWiK – całodobowe telefony i na bieżąco aktualizowana strona internetowa: 994, 12 424 23 03, 12 422 92 05, 800 130 060, wodociagi.krakow.pl

5.    Straż miejska – telefony alarmowe: 986

6.    ZDMK – całodobowy telefon: 12 616 75 55

7.    ZZM 12 201 02 42

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie organizuje konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Bulwarów Wiślanych w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Bulwarów Wiślanych w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przeczytajhttps://zzm.krakow.pl/aktualnosci/889-konsultacje-spoleczne-bulwary-wislane.html

Zakończenie konsultacji społecznych w dniu 12 marca 2021 roku 

Więcej informacji na ten temat tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/Ogłoszenie-konsultacyjne.docx

Informacja Dzielnicowy st. asp. Rafał Śpiewak

Dzielnicowy st. asp. Rafał Śpiewak rejon działania nr 24 – telefon kontaktowy 47 83 53 614 , 604-219-424, prowadzi działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczania terenu ogólnie dostępnego w Krakowie przy ul. Darwina 66,oraz ograniczenia uciążliwego korzystania z tego terenu poprzez jazdę na motorach crossowych i quadach.

dnia 01.02.20121 do dnia 31.07.2021

Informacja Dzielnicowy asp. szt. Andrzej Bujnarowski

Dzielnicowy st. asp. Łukasz Kamiński rejon działania nr 23 – telefon kontaktowy 47 83 53 629 , 604-216-254, prowadzi działania zmierzające do ograniczenia gromadzenia się młodych osób spożywającychc alkohol i zakłócających spokój publiczny os. Na Wzgórzach 17A w Krakowie w piwnicach klatki II.

okres działania od dnia 01.02.20121 do dnia 31.07.2021

Informacja Dzielnicowy st. sierż. Łukasz Świątkowski

Dzielnicowy st. sierż. Łukasz Świątkowski rejon działania nr 22 – telefon kontaktowy 47 83 53 629 , 604-201-047 , prowadzi działania skupiające się na profilaktyce mającej na celu przeciwdziałanie popełniania przestępstw oszustwa na tzw. wnuczka, policjanta na szkodę osób starszych i niepełnosprawnych życiowo w podległym służbowo rejonie.