Zatwierdzenie listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia Nr 3131/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

W załączniku do ww. Zarządzenia określono lata realizacji poszczególnych zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wskazano Wydziały Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne, które będą odpowiedzialne za ich realizację.
Czytaj dalej

Wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Krakowa

Tutaj można znaleźć ostateczny wyniki głosowania w budżecie obywatelskim zarówno na projekty dzielnicowe jak i ogólnomiejskie.
Od 27 września do 5 października mieszkańcy Krakowa mogli głosować na propozycje zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Oddano 67320 głosów, w tym 59199 za pomocą narzędzia internetowego, a 8201 tradycyjną metodą papierową w punktach głosowania.
Czytaj dalej

Ulotki dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy serdecznie wszystkich autorów projektów do Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVII do odbioru ulotek informacyjnych przygotowanych przez Urząd Miasta. Na ulotce znajdują się informacje na temat terminów głosowania oraz lista wszystkich projektów zgłoszonych w naszej dzielnicy (UWAGA – projekty nie są uszeregowane na ulotce w kolejności jak na liście do głosowania). Materiały można odebrać w godzinach otwarcia Rady Dzielnicy, os.Na Stoku 15.

Wykaz punktów do głosowania na Budżet Obywatelski

Głosowanie w Dzielnicy XVII odbędzie się siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy na os. Na Stoku 15. Dokładne godziny otwarcia:
27 września 2014 r. 8.00 – 12.00
28 września 2014 r. 16.00 – 20.00
29 września 2014 r. 16.00 – 20.00
30 września 2014 r. 8.00 – 12.00
05 października 2014 r. 14.00 – 18.00
Będzie także możliwość głosowania przez internet na stronie www.budzet.krakow.pl w dniach 27 września – 5 października.
Pełny wykaz lokali wyborczych na terenie Krakowa można pobrać tutaj.

Instrukcja głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim

1. Kto może głosować ?
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta Krakowa. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą uznane za nieważne.
Czytaj dalej