Uchwała w sprawie wydzielenia środków na budżet obywatelski 2016

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie podjęła uchwałę w sprawie wydzielenia środków na dzielnicowy budżet obywatelski.
Wysokość środków w roku 2017 – 50 000 zł
(Uchwała nr XVI/120/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2017)
Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota jednego projektu nie może przekroczyć 80% budżetu czyli 40 tys. zł, a minimalna nie może być niższa niż 2,5 tys. zł.