Zanim złożysz projekt

Kto może złożyć propozycję zadania?
Propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego może składać:

  • w przypadku projektów ogólnomiejskich – każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat;
  • w przypadku projektów dzielnicowych – każdy mieszkaniec dzielnicy, której projekt dotyczy i który ukończył 16 lat.

czytaj dalej >>

Zadania gminy i powiatu

Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego?

Kraków jest miastem na prawach powiatu, a Dzielnice mogą przeznaczyć środki wydzielone do ich dyspozycji na realizację zadań wchodzących w zakres zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże.
czytaj dalej >>