Terminy składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny
i przypada na dni od 1-31 marca 2016 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację – do pobrania tutaj.

Zaszufladkowano do kategorii 2016

Środki na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim

Na podstawie uchwały nr XXXVI/612/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach III edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono w 2016 roku kwotę 8.500.000 zł.

Zaszufladkowano do kategorii 2016

Harmonogram ogólnomiejskich spotkań informacyjnych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych budżetem obywatelskim miasta Krakowa do udziału w spotkaniach informacyjnych.

Najbliższe terminy spotkań:

15.02.2016 – g. 18:00 – siedziba Rady Dzielnicy XVIII, os. Centrum B bl. 6

17.02.2016 – g. 19:15 – Zespól Szkolno-przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64

18.02.2016 – g. 17:30 – siedziba Rady Dzielnicy IX, ul. Żywiecka 13
czytaj dalej >>

Zaszufladkowano do kategorii 2016

Uchwała w sprawie wydzielenia środków na budżet obywatelski 2016

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie podjęła uchwałę w sprawie wydzielenia środków na dzielnicowy budżet obywatelski.
Wysokość środków w roku 2017 – 50 000 zł
(Uchwała nr XVI/120/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2017)
Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota jednego projektu nie może przekroczyć 80% budżetu czyli 40 tys. zł, a minimalna nie może być niższa niż 2,5 tys. zł.

Nabór członków do Komisji Budżetu Obywatelskiego 2015 i 2016 Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Ogłaszamy otwarty nabór na członków komisji wyborczej ds. Budżetu Obywatelskiego 2015 i 2016  w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać na adres email: rada@dzielnica17.krakow.pl
Praca w komisji jest nieodpłatna.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 czerwca do godz.14:00.