Uchwała w sprawie wydzielenia środków na budżet obywatelski 2016

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie podjęła uchwałę w sprawie wydzielenia środków na dzielnicowy budżet obywatelski.
Wysokość środków w roku 2017 – 50 000 zł
(Uchwała nr XVI/120/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2017)
Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota jednego projektu nie może przekroczyć 80% budżetu czyli 40 tys. zł, a minimalna nie może być niższa niż 2,5 tys. zł.

Nabór członków do Komisji Budżetu Obywatelskiego 2015 i 2016 Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Ogłaszamy otwarty nabór na członków komisji wyborczej ds. Budżetu Obywatelskiego 2015 i 2016  w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać na adres email: rada@dzielnica17.krakow.pl
Praca w komisji jest nieodpłatna.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 czerwca do godz.14:00.

Zgłoszone projekty na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Zgłoszone projekty Ogólnomiejskie

NA TERENIE DZIELNICY XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

Zgłoszone projekty Dzielnicowe

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE