Komisje

Komisje działający przy

Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji:

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej         Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna,   Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew, Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.                                                                                                       Posiedzenie w dniu 18 maja 2020 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki                                 Przewodnicząca Kubik Agnieszka, Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa,             Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa. Posiedzenie w dniu 11 maja 2020 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Waldemar Wołoch,     Gawłowski Zygmunt,    Kolasa Jadwiga,             Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek,   Ziętara Teresa.                                                                               Posiedzenie w dniu 13 maja 2020 o godz. 18.00

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Przewodnicząca Korzec Lucyna, Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Kawa Jan, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander.          Posiedzenie w dniu 14 maja 2020 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych                                                   Przewodnicząca Ziętara Teresa, Adamczyk Sebastian, Kawa Jan, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Wołoch Waldemar, Zdziebko Aleksander.                                          Posiedzenie w dniu 14 maja 2020 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska                                                                  Przewodniczący Rajski Zbigniew, Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław,     Korzec Lucyna, Mleczko Paweł,  Wójcik Jerzy, Zabagło Jan, Zaleński Leszek.         Posiedzenie w dniu 20 maja 2020 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego                                                        Przewodnicząca Madej Lucyna, Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga,  Mleczko Paweł, Zaleński Leszek.                                                                    Posiedzenie w dniu  12 maja 2020 o godz. 18.00

Komisja Rewizyjna w składzie                                                    Przewodniczący Zdziebko Aleksander, Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

Wszystkie posiedzenia komisji odbędą się – oś. Na Stoku 52 Szkoła Podstawowa nr 98 sala nr 50.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Komisje