Posiedzenie Komisji

Komisja Zdrowia
i Spraw Społecznych

Posiedzenie: 23 sierpnia godz. 17:30

Przewodniczący: Aleksander Zdziebko

Członkowie: Adamczyk Sebastian, Jaworski Dariusz, Madej Stanisław, Musiałek Rafał, Rajski Stanisław, Stroński Stanisław, Woźniczka Aleksandra, Zdziebko Aleksander

Posiedzenie Komisji

Komisja ds. Budżetu
Obywatelskiego

Posiedzenie: 20 sierpnia godz.17:30

Przewodniczący: Łukasz Sęk

Członkowie: Andrzej Dziedzic, Rafał Musiełek, Łukasz Sęk, Aleksandra Wożniczka, Leszek Zaleński

Posiedzenie Komisji

Komisja Budownictwa
i Infrastruktury Komunalnej

Posiedzenie: 20 sierpnia godz. 18:00

Przewodniczący: Leszek Zaleński

Członkowie: Dziedzic Andrzej, Frankiewicz Katarzyna, Kawa Jan, Kubik Tomasz, Rojewski Grzegorz, Sęk Łukasz, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek, Ziętara Teresa

 

Posiedzenie Komisji

Komisja Praworządności
i Bezpieczeństwa Publicznego

Posiedzenie: 22 sierpnia godz. 18:30

Przewodniczący: Jerzy Wójcik

Członkowie: Dziedzic Andrzej, Kawa Jan, Łatka Rafał, Michalczyk Andrzej, Rajski Stanisław, Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek

 

Posiedzenie Komisji

Komisja Spraw
Mieszkaniowych

Posiedzenie: 23 sierpnia godz. 18:15

Przewodniczący: Teresa Ziętara

Członkowie: Adamczyk Sebastian, Jaworski Dariusz, Kubik Tomasz, Pitala Kamil, Rajski Stanisław, Madej Stanisław, Ziętara Teresa, Zdziebko Aleksander

 

Posiedzenie Komisji

Komisja Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy XVII

Posiedzenie: 29 sierpnia godz. 18:00

Przewodniczący: Grzegorz Rojewski

Członkowie: Dziedzic Andrzej, Frankiewicz Katarzyna, Kawa Jan, Pitala Kamil, Rojewski Grzegorz, Sęk Łukasz

 

Posiedzenie Komisji

Komisja Kultury, Oświaty,
Sportu i Turystyki

Posiedzenie: 27 sierpnia godz. 18:00

Przewodnicząca:
Katarzyna Frankiewicz

Członkowie: Dziedzic Andrzej, Frankiewicz Katarzyna, Łatka Rafał, Michalczyk Andrzej, Rajski Stanisław, Wojnarski Wiesław, Woźniczka Aleksandra, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa