XXXII Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 24 czerwca 2021 o godz. 18.oo

XXXII Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień 24 czerwca 2021r. godz. 1800

Sala konferencyjna UMK, os. Zgody 2 w Krakowie

 

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji / lata 2019-2023 / os. Na Stoku 15 w Krakowie

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej                                                           Przewodnicząca  Frankiewicz Katarzyna                                                                Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew, Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.                                                                                Posiedzenie w dniu 7 i 21 czerwca 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki                                                     Przewodnicząca   Kubik Agnieszka,                                                                          Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa, Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa.                                                                            Posiedzenie w dniu 14 czerwca o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  

Przewodniczący   Waldemar Wołoch,                                                                    Gawłowski Zygmunt,    Kolasa Jadwiga, Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek,   Ziętara Teresa.                                                                             Posiedzenie w dniu  9 i 23 czerwca 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych                                                          

Przewodnicząca   Korzec Lucyna,                                                                           Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Czekaj Grzegorz, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander.                                                                                     Posiedzenie w dniu  17 czerwca 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych                                                                      Przewodnicząca  Ziętara Teresa                                                                                     Adamczyk Sebastian, Czekaj Grzegorz, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Zdziebko Aleksander.                                                                                                                       Posiedzenie w dniu  17 czerwca 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska                                                                   Przewodniczący Rajski Zbigniew    

Czyż Wiesław, Korzec Lucyna, Mleczko Paweł,   Wójcik Jerzy,  Zabagło Jan,  Zaleński Leszek.           .             

Posiedzenie w dniu  16 czerwca 2021 o godz. 18.00.

Komisja Budżetu Obywatelskiego                                                                   Przewodnicząca  Madej Lucyna                                                                                      Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga,  Mleczko Paweł, Zaleński Leszek.      Posiedzenie w dniu  8 czerwca o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna w składzie                                                                           Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

Posiedzenie  2. 03 2021 o godz. 18.30       Przewodnicząca Madej Lucyna, Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga,  Mleczko Paweł, Zaleński Leszek

 Posiedzenie komisji odbędzie się – oś. Na Stoku 15 w Krakowie. Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki

Posiedzenie   8. 03. 2021 o godz. 18.00  Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa, Kubik Agnieszka, Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa.

Posiedzenie komisji odbędzie się – oś. Na Stoku 15 w Krakowie. Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Komisja Ochrony Środowiska

Posiedzenie w dniu  10. 03.c 2021 o godz. 18.oo Czyż Wiesław, Korzec Lucyna, Mleczko Paweł,   Wójcik Jerzy,  Zabagło Jan,  Zaleński Leszek

 

 Posiedzenie komisji odbędzie się – oś. Na Stoku 15 w Krakowie. Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Komisja Spr. Mieszkaniowych

Posiedzenie  11. 03. 2021 o godz. 18.15 Adamczyk Sebastian, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Zdziebko Aleksander, Ziętara Teresa.

Posiedzenie komisji odbędzie się – oś. Na Stoku 15 siedziba Rady Dzielnicy XVII w Krakowie

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Posiedzenie  3  i 17. 03. 2021 o godz. 18.00  Gawłowski Zygmunt, Kolasa Jadwiga, Stroński Stanisław, Wołoch Waldemar, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek, Ziętara Teresa.

Posiedzenie komisji odbędzie się – oś. Na Stoku 15 w Krakowie. Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej

Posiedzenie  1 i 15. 03. 2021 o godz. 18.00 Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Frankiewicz Katarzyna,Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew, Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.

Posiedzenie komisji odbędzie się – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Posiedzenie  11. 02. 2021 o godz. 17.45  Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Korzec Lucyna, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander.

Posiedzenie komisji odbędzie się – oś. Na Stoku 15 w Krakowie. Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie