Informacja

Dzielnicowy st. asp. Andrzej Bujnarowski telef. kontaktowy (12) 615-36-29, 604-216-543 prowadzi w Krakowie na os. Na Wzgórzach 31 działania zmierzające do ograniczenia bądź wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu pod wskazanym adresem.
Planowany czasookres podejmowania działań: 01.08.2016r. – 31.01.2017r.

Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ,,Bezpieczny Kraków”

Posiedzenie Zespołu ,,Bezpieczny Kraków”  Dzielnicy XVII

W dniu  09.02.2016 o godz. 18.oo w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie os. Na Stoku 15

W dniu  21.09.2015 o godz. 18.oo w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie os. Na Stoku 15

W dniu  27.05.2015 o godz. 18.oo w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie os. Na Stoku 15

 

Skład Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego ,,Bezpieczny Kraków”

Skład Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Poprawy Bezpieczeństwa pod nazwą ,,Bezpieczny Kraków” na lata 2015 – 2018  Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie:

Kolasa Jadwiga  - Przewodnicząca Zespołu ,,Bezpieczny Kraków”  Dzielnicy XVII
Dziedzic Andrzej – Sekretarz Zespołu ,,Bezpieczny Kraków”  Dzielnicy XVII
Łatka Rafał
Mikulska Helena
Jędrzejewski Janusz
Małek Robert
Rojewski Grzegorz
Sęk Łukasz
Stroński Stanisław
Jerzy Wójcik
Zaleński Leszek