Dajmy nasz czas – Fort bez śmieci

Sabre Polska, Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie , Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie oraz Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Krzesłaiwckich zapraszają do wzięcia udziału w akcji charytatywnej Dajmy nasz czas FORT BEZ ŚMIECI, która odbędzie się 20-21 maja 2013 roku w godz. od 9:00 do 20:00. Wspólnymi siłami dorosłych i dzieci i młodzieży, zaangażowanych instytucji, międzynarodowego wolontariatu … chcemy zmienić teren Fortu 49 „Krzesławice” w Krakowie.
Będziemy likwidować dzikie wysypiska śmieci, często ukryte w dawnych altanach i schronach. Odpady pozostawione przez użytkowników dzikich działek, do niedawna zlokalizowanych na terenie fort, są przedmiotem naszego szczególnego działania. Ziemny teren Fort 49 „Krzesławice” chcemy uczynić bezpiecznym miejscem, który wykorzystywać będziemy przy realizacji ciekawych projektów dla uczestników zajęć i mieszkańców naszego miasta.

Patronat nad akcją:
Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie
Straż Miejska Oddział VI Kraków- Wzgórza Krzesławickie