Dyżur Radnego Miasta Łukasza Sęka

Dyżur odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 17.00 – 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15