Dyżury Członków Zarządu

Andrzej Dziedzic – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII w każdy Poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie biura Rady Dzielnicy XVII

Odpowiedzialny za:
– całokształt pracy Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
– finanse i budżet Dzielnicy XVII

Leszek Zaleński – Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy XVII
I oraz III Wtorek miesiąca w godz. 17:30 – 19:00

Odpowiedzialny za:
– pielęgnacja zieleni  oraz  ławki na terenie Dzielnicy XVII
– bezpieczeństwo i praworządność
– budżet obywatelski
– tablice informacyjne Dzielnicy XVI

Wiesław Wojnarski – Członek Zarządu Dzielnicy XVII
I oraz III Piątek miesiąca w godz. 11:00 – 12:00

Odpowiedzialny za:
– sprawy kultury i oświaty
– sprawy kultury fizycznej i sportu

Jerzy Wójcik – Członek Zarządu Dzielnicy XVII
I oraz III Czwartek miesiąca w godz. 11:00 – 13:00

Odpowiedzialny za:
– remonty dróg i chodników
– remont i modernizacje oświetlenia
– ogródki jordanowskie