Informacja Dzielnicowy asp. sztab. Andrzej Bujnarowski

Dzielnicowy asp. sztab. Andrzej Bujnarowski telefon kontaktowy
(12) 61-53-629, 604-216-543 prowadzi w Krakowie przy ul. Kocmyrzowskiej 14 działania zmierzające do ograniczenia lub wyeliminowania spożywania napojów alkoholowych w ww. rejonie.

Planowany czasookres podejmowanych działań:01.02.2020r.– 31.07.2020r.