Informacja Dzielnicowy asp. sztab Jacek Wcisło

Dzielnicowy asp. sztab Jacek Wcisło telefon kontaktowy,
(12) 61-53-614 prowadzi w Krakowie na os. Łuczanowice działania zmierzające do wyeliminowania bądź ograniczenia do minimum zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania parku przy ul. Godebskiego w Krakowie.

Planowany czasookres podejmowanych działań:01.02.2020r.– 31.07.2020r.