Informacje ogólne

Powierzchnia: 2375,8 ha
Liczba ludności: 20206

Informacje o Dzielnicy XVII na stronach BIP Kraków – KLIKNIJ

Granice dzielnicy:

z DZIELNICĄ XV graniczy na odcinku – na północy, od przecięcia granicy m. Krakowa z rzeką Dłubnią w kierunku południowym wschodnią stroną rzeki Dłubni do skrzyżowania z ul. Gen. Okulickiego,

z DZIELNICĄ XVI graniczy na odcinku – od skrzyżowania rzeki Dłubni z ul. Gen. Okulickiego w kierunku wschodnim północną stroną ul. Gen. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Nowolipki, dalej wschodnią stroną ul. Nowolipki do ul. Makuszyńskiego, dalej w kierunku wschodnim, północną stroną ul. Makuszyńskiego do ul. Wańkowicza, dalej na południe, zachodnią stroną ul. Wańkowicza do ul. Kocmyrzowskiej, dalej na południe wschodnią stroną rzeki Dłubni do skrzyżowania z Al. Solidarności,

z DZIELNICĄ XVIII graniczy na odcinku – od skrzyżowania rzeki Dłubni z Al. Solidarności północną stroną Al. Solidarności w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z ulicą Ujastek, dalej wschodnią stroną ulicy Ujastek w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Mrozową, dalej w kierunku północno – wschodnim, wschodnią stroną ul. Mrozowej do przecięcia z północną granicą Kombinatu im. T. Sendzimira, dalej na wschód, północną granicą Kombinatu im. T. Sendzimira do skrzyżowania z granicą pomiędzy obrębami nr 18 i 23 oraz 19, dalej na północ granicą pomiędzy obrębami nr 18 i 23, dalej obrębami nr 60 i 24 do przecięcia z granicą miasta, – od strony północnej granicę stanowi granica m. Krakowa.

Osiedla i zwyczajowe jednostki urbanistyczne:

Dłubnia
Grębałów
Kantorowice
Krzesławice
Lubocza
Łuczanowice
Osiedle Na Stoku
Osiedle Na Wzgórzach
Wadów
Węgrzynowice
Zesławice