Komisja działające przy Radzie Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji / lata 2019-2023 / os. Na Stoku 15 w Krakowie

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej                                                           Przewodnicząca  Frankiewicz Katarzyna                                                                Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew, Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.                                                                                Posiedzenie w dniu 1  i 15 marzec 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki                                                     Przewodnicząca   Kubik Agnieszka,                                                                          Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa, Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa.                                                                                  Posiedzenie w dniu  8 marzec 2021 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego                                                Przewodniczący   Waldemar Wołoch,                                                                    Gawłowski Zygmunt,    Kolasa Jadwiga, Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek,   Ziętara Teresa.                                                                                  Posiedzenie w dniu  3  i 17 marzec 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                Przewodnicząca   Korzec Lucyna,                                                                           Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Czekaj Grzegorz, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander.                                                                                     Posiedzenie w dniu  11 marzec 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych                                                                                           Przewodnicząca  Ziętara Teresa                                                                                           Adamczyk Sebastian, Czekaj Grzegorz, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Zdziebko Aleksander.                                                                                                                       Posiedzenie w dniu  11 marzec 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska                                                                  Przewodniczący  Rajski Zbigniew                                                                                         Czyż Wiesław, Korzec Lucyna, Mleczko Paweł,   Wójcik Jerzy,  Zabagło Jan,  Zaleński Leszek.           .                                                                                                            Posiedzenie w dniu  10 marzec 2021 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego                                                                   Przewodnicząca  Madej Lucyna                                                                                      Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga,  Mleczko Paweł, Zaleński Leszek.          Posiedzenie w dniu  2 marzec 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna w składzie                                                                           Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

XXIX Sesja  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana  na dzień 25 marca 2021 o godz. 18.oo

 W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 w Krakowie – na V piętrze.