Komunikat Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczący Rozbudowy ul. Glinik – KANALIZACJA OPADOWA DESZCZOWA

Komunikat Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczący Rozbudowy ul. Glinik  –  KANALIZACJA OPADOWA DESZCZOWA.

W związku z planowanym przygotowaniem do realizacji rozbudowy ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia. W planowanej inwestycji Rozbudowy ul. Glinik   –  likwidowane będą rowy przydrożne, a wody opadowe będą odprowadzane poprzez zaprojektowaną kanalizację deszczową.

Zarządu Dróg Miasta Krakowa INFORMUJE mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego z pasie drogowym,  w oparciu o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli przyległych posesji).

W przypadku zdecydowania się na wykonanie przyłącza należy wystąpić do jednostki Klimat Energia Gospodarka Wodna Miasta Krakowa os. Złota Jesień 14 w Krakowie o wydanie warunków i uzyskać wymagane dokumenty formalno –prawne.

Klimat Energia Gospodarka Wodna os.  Złota Jesień 14, 31 – 828 Kraków