Konsultacje i Komunikaty

2020.05.25 -
Wojewoda Małopolski - dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków – odcinek III (przebieg w obszarze Dzielnicy Miasta Krakowa XVII)

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

treść ogłoszenia dostępna tutaj

——————————————————————————————————————

2020.05.25 -
Wojewoda Małopolski - dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S52 tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek II (przebieg w obszarze Dzielnic Miasta Krakowa: IV, XV, XVII)

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

treść ogłoszenia dostępna tutaj

——————————————————————————————————————

2019.06.01 -
Urząd Miasta Krakowa - dotyczy konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej

——————————————————————————————————————

2019.04.26 -
Urząd Miasta Krakowa - dotyczy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,KOMBINAT''

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KOMBINAT”
treść ogłoszenia dostępna tutaj

——————————————————————————————————————

2019.04.26 -
Urząd Miasta Krakowa - dotyczy
o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,ŁOWIŃSKIEGO''

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ŁOWIŃSKIEGO”
treść ogłoszenia dostępna tutaj

——————————————————————————————————————

2019.02.01 - Komunikat w sprawie używania Grilla Ogrodowego po 1 września 2019 w Krakowie

——————————————————————————————————————

2018.12.14 - Informacja małopolskiego Departamentu Rolnictwa i Geodezji 2014.10.07 - W sprawie planowanej zabudowy terenu w Krzesławicach

W dniu 30 września 2014r. Pan Prezydent Jacek Majchrowski przeprowadził wizytację trenów, na których planowana jest budowa budynków komunalnych przez Miasto. Panu Prezydentowi towarzyszyli : Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Pani Elżbieta Koterba, Dyrektor Wydziału Inwestycji Pani Janina Pokrywa, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Pani Katarzyna Bury oraz Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Pan Stanisław Madej

W powyższej sprawie Towarzystwo Przyjaciół Krzesławic wysłało do Pana
Prezydenta pismo, które można znaleźć tutaj.

W tej sprawie Rada Dzielnicy XVII podjęła również Uchwałę Nr XLVI/377/2014 z
dnia 28 sierpnia 2014r., którą można znaleźć tutaj.

Obyło się również spotkanie w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa ,
notatkę ze spotkania można znaleźć tutaj.

Odpowiedź Z-cy Prezydenta Pana Tadeusza Trzmiela na pismo Towarzystwa Przyjaciół Krzesławic:
1, 2, 3, 4, 5

2014.04.23 - Komunikat w sprawie ochronnego szczepienia lisów
2014.03.14 - Komunikat w sprawie konsultacji z mieszkańcami na temat ZIO 2022
2013.10.11 - Komunikat w sprawie szczepień dla lisów
2013.05.16 - Instrukcja postępowania na wypadek awarii tzn. niekontrolowanego przedostania się GMO do środowiska
2013.04.23 - Zasady dofinansowania i kwalifikacji dzieci niepełnosprawnych
2013.03.20 - Informacja na temat uprawy maku i konopii
2013.01.24 - Informacja na temat całodobowej pomocy medycznej
2012.12.18 - Plan postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowanego rozprzestrzenianie się GMO
2012.11.13 - Komunikat ws.Porady dla Seniorów
2012.11.05 - Komunikat ws.Zimowej opieki nad zwierzętami
2012.10.24 - Komunikat ws.Programu Pomocy Lokatorom
2012.09.27 - Komunikat ws.szczepień dla lisów
2012.09.24 - Komunikat ws.akcji deratyzacji