Komunikaty

2014.10.07 - W sprawie planowanej zabudowy terenu w Krzesławicach
W dniu 30 września 2014r. Pan Prezydent Jacek Majchrowski przeprowadził wizytację trenów, na których planowana jest budowa budynków komunalnych przez Miasto. Panu Prezydentowi towarzyszyli : Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Pani Elżbieta Koterba, Dyrektor Wydziału Inwestycji Pani Janina Pokrywa, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Pani Katarzyna Bury oraz Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Pan Stanisław Madej

W powyższej sprawie Towarzystwo Przyjaciół Krzesławic wysłało do Pana
Prezydenta pismo, które można znaleźć tutaj.

W tej sprawie Rada Dzielnicy XVII podjęła również Uchwałę Nr XLVI/377/2014 z
dnia 28 sierpnia 2014r., którą można znaleźć tutaj.

Obyło się również spotkanie w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa ,
notatkę ze spotkania można znaleźć tutaj.

Odpowiedź Z-cy Prezydenta Pana Tadeusza Trzmiela na pismo Towarzystwa Przyjaciół Krzesławic:
1, 2, 3, 4, 5

2014.04.23 - Komunikat w sprawie ochronnego szczepienia lisów
2014.03.14 - Komunikat w sprawie konsultacji z mieszkańcami na temat ZIO 2022
2013.10.11 - Komunikat w sprawie szczepień dla lisów
2013.05.16 - Instrukcja postępowania na wypadek awarii tzn. niekontrolowanego przedostania się GMO do środowiska
2013.04.23 - Zasady dofinansowania i kwalifikacji dzieci niepełnosprawnych
2013.03.20 - Informacja na temat uprawy maku i konopii
2013.01.24 - Informacja na temat całodobowej pomocy medycznej
2012.12.18 - Plan postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowanego rozprzestrzenianie się GMO
2012.11.13 - Komunikat ws.Porady dla Seniorów
2012.11.05 - Komunikat ws.Zimowej opieki nad zwierzętami
2012.10.24 - Komunikat ws.Programu Pomocy Lokatorom
2012.09.27 - Komunikat ws.szczepień dla lisów
2012.09.24 - Komunikat ws.akcji deratyzacji