Konferencja naukowa – Rola prasy lokalnej w budowaniu Małych Wspólnot Krakowa

Konferencja naukowa „Rola prasy lokalnej w budowaniu Małych Wspólnot Krakowa na przykładzie prasy dzielnicowej i parafialnej”
Pod patronatem Bogusława Kośmidera, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
Kraków, 12 października 2012
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3/4

Program konferencji :
Godz. 14.00:
Powitania – mgr Monika Żarnowska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Stanisław Rachwał, Radny Miasta Krakowa
Wprowadzenie w tematykę

Dr Zbigniew Bajka (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej), Prasa lokalna w obliczu przemian świata mediów
Dr Jan Franczyk (Akademia Ignatianum), Prasa lokalna teraźniejszość i przyszłość
Ks. dr Mariusz Kuciński (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Prasa parafialna
jako przykład prasy lokalnej i sublokalnej oraz jej znaczenie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego

przerwa na kawę
Panel dyskusyjny nt. prasy dzielnicowej i parafialnej:
– Parafia Podwyższenia Krzyża Św. – Na Górce
– Parafia NMB z Lourdes – Z Życia Parafii
– Dzielnica II Grzegórzki – Dzielnica II
– Parafia Św. Stanisława BM – Dąbianin
– Parafia Miłosierdzia Bożego – Na Skale
– Dzielnica VII Zwierzyniec – Kurier Zwierzyniecki
– Parafia MB Królowej Polski – Głos Arki Pana
– Dzielnica XIII Pogórze – Głos Pogórza
– Dzielnica XVI Bieńczyce – Kurier Bieńczycki
Podsumowanie konferencji

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa prasy dzielnic Krakowa i wybranych parafii krakowskich.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Ks. dr Jarosław Grabowski
Mgr Marcin Moskwa
Mgr Iwona Boruszkowska
Mgr Kacper Rosa
Stanisław Rachwał, Radny Miasta Krakowa
Zespół Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie
Kancelaria Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Chełm • Elbląg • Kraków • Łomża • Opole • Warszawa • Zabrze
PRAWDA • DOBRO • SKUTECZNOŚĆ

ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków
www.krakow.janski.edu.pl
dziekanat@krakow.janski.edu.pl
tel. 12 654 54 69