Konkurs Fotograficzny z okazji „Trzydziestolecia Rad Dzielnic Miasta Krakowa”

„TRZYDZIESTOLECIE RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA”Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się fotografią, zarówno pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Konkurs został zorganizowany z okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa dokonanego przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 1991r., a następnie powołania 18 Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy al. 29 Listopada 102,      31-406 Kraków i Rady Dzielnic Miasta Krakowa.

Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zgoda oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być wykonane na terenie jednej z dzielnic miasta Krakowa.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-konkursu-fotograficznego-30-lecie-Rad-Dzielnic.doc

Karta Zgłoszenia Uczestnika Konkursu http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zgloszenie-do-konkursu-fotograficznego-30-lecie-Rad-Dzielnic.doc