Konkurs plastyczny

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie organizuje konkurs plastyczny pt. Piękno w równowadze. Jest on jednym z działań realizowanych w ramach projektu Edukacja ekologiczna: „W przyjaźni z naturą”, dofinansowanego ze środków UMK pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 5 do 10 lat mieszkające w Krakowie, które przygotują indywidualne prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A 3, przy wykorzystaniu dowolnej techniki: rysunek kredką, ołówkiem, tuszem, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka.
Konkurs rozpoczął się 26 kwietnia 2013 r., a zakończy się 31 sierpnia 2013 r. Uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac nastąpi we wrześniu 2013 r., podczas imprezy plenerowej Dni Bieńczyckie, organizowanej przez Radę Dzielnicy XVI.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin) znajdują się na stronie www.biblioteka.krakow.pl