Konkursy dla Szkół Podstawowych „MARZANNA-ZIMOWA PANNA”

wydarzenie: „MARZANNA-ZIMOWA PANNA”
Konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych.
data: 20 III 2015
miejsce: MDK Fort 49

Regulamin konkursu plastycznego „Marzanna – Zimowa Panna”

Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków

Cele konkursu:

 • prezentacja dawnych tradycji żegnania Zimy i witania Wiosny;
 • zapoznanie z dawnym rzemiosłem rękodzielniczym;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni przestrzennej;
 • zachęcanie do aktywności, kreatywności i poznawania regionu.

Warunki konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas „0„ i „I„ z teren XVII Dzielnicy Miasta Krakowa- Wzgórza Krzesławickie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kukły Marzanny.
 3. Praca powinna nawiązywać do tradycji zdobienia i wykonania Marzanny- symbolu odchodzącej Zimy.
 4. Prace zgłoszone do konkursu winny być wykonane indywidualnie z materiałów naturalnych takich jak: papier, drewno …
 5. Forma prac: przestrzenna o wymiarach nie większych niż 100 cm.
 6. Opisane przez wychowawcę prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dn. 18 marca 2015, godz. 15:00, pok nr 17. W metryczne należy wpisać: imię nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły.
 7. Przy ocenie prac komisja konkursowa, weźmie pod uwagę: nawiązanie do tradycji wykonania i zdobienia Marzanny, estetykę wykonania, walory artystyczne, nawiązanie do pór roku.

Finał konkursu:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 marca 2015 roku w MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie po zakończeniu spotkania edukacyjnego.
 2. Na zajęcia warsztatowe „Tradycje i zwyczaje Krakowiaków” zapraszamy całe klas wraz z wychowawcą, w godzinach przedpołudniowych.
 3. Program warsztatów: taniec krakowski- Krakowiaczek; folklor krakowski, strój Krakowiaka i Krakowianki; warsztaty rękodzieła (przeplatanki, ozdoby, motywy krakowskie).
 4. Proponowane godziny warsztatów: 8:00-9:30 (klasy 0), 10:00-11:30 (klasy I).
 5. Termin udziału w spotkaniu ustala wychowawca klasy.
 6. Rezerwacji terminu dla grupy należy dokonać telefonicznie do dnia 13 marca (piątek) 2015 roku, pod numerem (12) 645-27-14 pok. nr 17.
 7. Udział w zajęciach warsztatowych jest bezpłatny.

Patronat honorowy:
Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa- Wzgórza Krzesławickie