Konsultacje program Aktywności Społecznej

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 31sierpnia 2020 r. do 25września 2020 r.

W ramach konsultacji odbędą się:

  1. 2 otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

3 września 2020 roku godz. 11.00 – 12.00 –  Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie

17 września 2020 roku godz. 16.00 – 17.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie

Konsultowany Program wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
  • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl,
  • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ulica Dekerta 24 (parter, pok.11),