Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego w Krakowie. Trwają do dnia 26 lutego 2021 roku.https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/891-skwer-przy-ul-rostworowskiego-konsultacje-spoleczne.html