Mieszkasz w Krakowie? Zgłoś się do komisji

Od 27 września do 5 października krakowianie będą wybierać, które projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa będą ostatecznie realizowane. Osoby chętne do pracy w komisjach wyborczych muszą mieszkać w Krakowie i być wpisane do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków (osoby pełnoletnie). Zgłaszać się można do 8 września, do godz. 15.00. Formularz – zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej oraz wykaz siedzib komisji wyborczych w dzielnicach jest dostępny na www.ngo.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.

Osoby zainteresowane pracą w komisjach prosimy o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji” (do pobrania w pliku pdf) i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:
– w Urzędzie Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, pok. 106 (sekretariat Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Wydziale Spraw Społecznych UMK) w godz. 7.40-15.30
– przesłania faksem na numer tel. 12 616 78 13 (do Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS)
– przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: mowis@um.krakow.pl (w tytule maila proszę podać swoje „imię i nazwisko” oraz dopisek „BO-zgłoszenie do pracy w komisji”).

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Referatem Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, tel. 12 616-78-00.

Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wynagrodzenie nie przysługuje.

UWAGA: po zakończeniu naboru, planuje się przeprowadzenie szkolenia dla członków komisji wyborczych. Terminy szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.

WYKAZ SIEDZIB KOMISJI WYBORCZYCH (pdf)