Narodowe Czytanie „Trylogii” w NhBP

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, zainicjowaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Publiczne czytanie fragmentów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza rozpocznie się o godz. 12.00 przed Oddziałem dla Dzieci Filii nr 4 os. Zgody 7, na często uczęszczanym szlaku w Alei Róż.

Do wspólnego czytania zostali zaproszeni aktorzy, osoby zaprzyjaźnione z Biblioteką i uczniowie nowohuckich szkół. Zaproszenie przyjęła Pani Hanna Bieluszko – aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pan Tadeusz Piotr Łomnicki – aktor Teatru Ludowego w Krakowie, Pan Jan Franczyk – redaktor Naczelny Głosu Tygodnika Nowohuckiego oraz Pan Stanisław Moryc – Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII w Krakowie. W projekt zaangażowali się również uczniowie Gimnazjum Integracyjnego nr 74 w Krakowie, którzy wystąpią w kostiumach z epoki, wypożyczonych z Teatru Ludowego.