obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : budowa drogi ekspresowej S52 tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek II

obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : budowa drogi ekspresowej S52 tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek II( przebieg w obszarze dzielnic: IV, XV, XVI

obwieszczenie tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/08/Obwieszczenie-o-decyzji-i-postanowieniach-1.pdf