Obwieszczenia

2020.11.10 -
Wojewoda Małopolski zawiadamia - dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S52, i S7, tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek III (przebieg w obszarze dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie). Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza KrzesławickieI)

treść obwieszczenia tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/OBWIESZCZENIE-Wojewody-Małopolskiego.pdf

—————————————————————————————————————–

2020.10.20 -
Prezydent Miasta Krakowa - dotyczy
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa Centrum Eventowego Stara Cegielnia oraz 6 magazynów wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie. Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza KrzesławickieI)

treść obwieszczenia tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/skan__2020-10-20_15-01-41-719_0001.pdf

—————————————————————————————————————–

2020.10.20 -
Prezydent Miasta Krakowa - dotyczy
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: Zespół zabudowy usługowej - Centrum Eventowe Stara Cegielnia wraz z zabudową mieszkalną wielorodzinną, infrastruktury techniczną, wewnętrznym układem drogowym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie. Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie)

treść obwieszczenia tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/skan__2020-10-20_15-01-24-500_0001.pdf

—————————————————————————————————————–

2020.05.25 -
Wojewoda Małopolski - dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków – odcinek III (przebieg w obszarze Dzielnicy Miasta Krakowa Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza KrzesławickieI)
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

treść obwieszczenia tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/OBWIESZCZENIE-S7-vol.2.docx

—————————————————————————————————————–

2020.05.25 -
Wojewoda Małopolski - dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S52 tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek II (przebieg w obszarze Dzielnic Miasta Krakowa: IV, XV, XVII)
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

treść obwieszczenia tutajhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/OBWIESZCZENIE-S52-nowe-25.05.docx