Ogrody Nowej Huty

Już po raz trzeci mieszkańcy pięciu dzielnic nowohuckich zaproszeni zostali do udziału w konkursie na zagospodarowanie terenów zielonych w swoim najbliższym otoczeniu. W ten sposób pomysłodawcy i organizatorzy projektu OGRODY NOWEJ HUTY – Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida i ArcelorMittal Poland zachęcają wszystkich nowohucian do włączenia się w proces odnowy zieleni miejskiej.

Społeczno – ekologiczny projekt OGRODY NOWEJ HUTY jest inicjatywą, która w ciągu ostatnich dwóch lat zaowocowała stworzeniem na terenie dzielnic nowohuckich czterech nowych, atrakcyjnych i ogólnodostępnych terenów zielonych. Pierwsze z nich powstały dzięki zaangażowaniu grup mieszkańców w 2011 roku na os. Piastów i os. Ruszcza. W 2012 roku sukcesem zakończyła się także druga odsłona projektu. Jej efekty można zobaczyć na os. Dywizjonu 303 i przy ul. Truskawkowej. Dwie edycje przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały ogromne zaangażowanie mieszkańców.
Nowa Huta ma bogate tradycje związane z działaniami na rzecz zieleni miejskiej. W założeniach jej twórców powstawała jako „miasto-ogród”, a to zobowiązuje. Projekt OGRODY NOWEJ HUTY oraz realizowany przez naszą instytucję od kilkunastu już lat program Miasto Ogród podtrzymują te tradycje – podkreśla Elżbieta Urbańska – Kłapa, koordynator projektu z Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. W Nowej Hucie coraz więcej przyblokowych zieleńców zmienia swoją funkcję poprzez przekształcanie ich w deficytowe w całym Krakowie miejsca parkingowe. Nie możemy powstrzymać rozwoju miasta ale możemy pomóc w zmniejszaniu jego negatywnych skutków właśnie poprzez działania na rzecz zwiększenia i efektywnego zagospodarowania terenów zielonych – dodaje.
Głównymi celami, jakie również w tym roku postawili sobie organizatorzy projektu OGRODY NOWEJ HUTY, są odnowa zaniedbanych terenów zielonych oraz tworzenie przy współudziale społeczności lokalnej nowych, ogólnodostępnych i bezpiecznych, które w sposób znaczący poprawią jakość życia w mieście.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich nowohucian. Pierwszy etap to, podobnie jak w ubiegłych latach konkurs, do którego można zgłaszać tereny zielone, które wymagają zagospodarowania. Zapraszamy mieszkańców, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, lokatorów bloków i kamienic wielorodzinnych – zachęcają organizatorzy. Nie można jednak zrobić tego w pojedynkę, najpierw należy zorganizować się w tzw. grupę społeczną. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze dwie lokalizacje, które najlepiej spełnią kryteria postawione w regulaminie w tym m.in. dostępność terenu i wkład osobowy danej grupy.