Podsumowanie spotkań konsultacyjnych budżetu obywatelskiego 2015 i 2016

Podsumowanie spotkań konsultacyjnych budżetu obywatelskiego 2015 i 2016 w na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Odbyły się cztery spotkania w różnych częściach Dzielnicy XVII.

Pierwsze spotkanie w rejonie os. Na Stoku i Wzgórz Krzesławickich, drugie w Grębałowie, trzecie w Luboczy oraz czwarte w Zesławicach. Na każdym spotkaniu członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawiali prezentację multimedialną z najważniejszymi informacjami odnośnie tegorocznej edycji budżetu, podsumowali także co udało się zrobić w zeszłym roku. Po prezentacji był czas na pytania i dyskusję z mieszkańcami. Zainteresowane osoby mogły także od razu sprawdzić na mapach Krakowa, czy teren, na którym chciałby zrealizować projekt jest terenem miejskim. Każdy uczestnik spotkania otrzymał wydruk regulaminu, formularz zgłoszenia projektu, formularz poparcia i ulotkę dotyczącą budżetu obywatelskiego. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ok. 35 osób.

Najliczniej zjawili się mieszkańcy Luboczy, byli oni podwójnie zmotywowani, ponieważ ich zeszłoroczny projekt budżetu obywatelskiego ( 2014 ) wygrał w głosowaniu i jest w trakcie realizacji.

Poza spotkaniami konsultacyjnymi mieszkańcy mogli również skorzystać z dyżurów członków Komisji. Ostatecznie złożono 15 wniosków w ramach budżetu obywatelskiego 2015 i 2016 Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.