Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, sukcesów i pomyślności w nowym Roku 2020.

I znów Wigilia
Niech wszystkie Państwa plany zostaną wsparte nadzieją, wiarą i miłością, która promieniuje od dwóch tysięcy lat z małego Betlejem miejsca przyjścia na świat Boga.
Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, sukcesów i pomyślności w nowym Roku 2020.
życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie”