Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ,,Bezpieczny Kraków”

Posiedzenie Zespołu ,,Bezpieczny Kraków” Dzielnicy XVII odbędzie się w dniu 15.06.2016 o godz. 18.oo w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie os. Na Stoku 15