Poszukiwane najpiękniejsze ogródki przed domem

Ogród jest miejscem, w którym przenika się publiczna przestrzeń ulicy z prywatnym terenem posesji, a wygląd ogródka jest wizytówką domu. Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta zachęca właścicieli takich najpiękniejszych zielonych wizytówek do udziału w konkursie Ogródek przed domem.

Konkurs organizowany jest od kilku lat i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jego celem jest pobudzenie i promowanie poczucia troski o wygląd estetyczny posesji i otoczenia, w którym żyjemy i mieszkamy, a także kształcenie myślenia proekologicznego wśród dzieci i młodzieży. Na właścicieli najpiękniejszych ogródków czekają nagrody.

Zgłoszenia można nadsyłać do 7 września 2012 r. Ogródek przed domem składa się z dwóch etapów: osiedlowego i międzyosiedlowego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie, regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta www.krakownh.pl.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 7 października w Klubie Krzesławice (ul. Wańkowicza 17, Kraków).

Konkurs dofinansowany jest ze środków Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie i Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Kontakt:
Dział Imprez i Promocji
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
tel. 12 644 68 10 wew. 23
imprezy@krakownh.pl
www.krakownh.pl