Projekty do Realizacji Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Numery Projektów do Realizacji w Budżecie Obywatelskim 2015/2016
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Komisja Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVII w dniu 19.08.2015 po odpowiedzi otrzymanej z Kancelarii Prawnej UMK z dnia .10.08.2015 zaopiniowała jednogłośnie następujące zmiany –  korekty do uchwał Rady Dzielnicy XVII z 09.07.2015.

Na tej podstawie  Rada Dzielnicy XVII podjęła Uchwałę w dniu 27.08.2015.

Budżet Obywatelski Dzielnicy XVII  2015/2016 projekty do realizacji

Rok 2015

Projekt nr 2 –  BO.D17.4/15   –  I Etap 44 000 zł

Projekt nr 6 –  BO.D17.1/15   –   5 000 zł

Projekt nr 1 –  BO.D17.13/15  – I Etap  37 000 zł

Projekt nr 9 –  BO.D17.7/15    – 14 000 zł

Rok 2016

Projekt nr 2 –  BO.D17.4/15  –  II Etap 12 000 zł

Projekt nr 1 –  BO.D17.13/15 – II Etap  39 000 zł