Raport CR firmy ArcelorMittal Poland

Zachęcamy do zapoznania się za Raportem Zrównoważonego Rozwoju firmy ArcelorMittal Poland
Cześć 1 do pobrania tutaj
Cześć 2 do pobrania tutaj