Sesje

 

Porządek obrad XII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15 w Krakowie

26 września 2019r. godz. 1800

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1

korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019

4.2

ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019

4.3

zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !” w roku 2019

4.4

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-07.7123.674.2019.AT

4.5

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.692.2019.AT

4.6

rekonstrukcji kapliczki przy ulicy Łuczanowickiej w Krakowie

4.7

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa w roku 2020, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Remont kapitalny infrastruktury oświetlenia osiedlowego na terenie osiedli Na Stoku i  Na Wzgórzach”

4.8

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa w roku 2020,  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia parkowego na typ LED w Parku Zielony Jar im. ,,Wandy”

4.9

pozostawienia w zasobie Gminy Miejskiej Kraków działki nr 320/2 obręb 11 Nowa Huta w Krakowie

4.10

remontów alejek i chodników znajdujących się na terenach zielonych w Dzielnicy XVII będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

6. Interpelacje i zapytania

7. Oświadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad XI Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15 w Krakowie

29 sierpnia 2019r. godz. 1800

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1

zmian w organizacji ruchu na ul. Petöfiego w Krakowie

4.2

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Pankiewicza w Krakowie”

4.3

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Spławy w Krakowie”

4.4

zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2019

4.5

podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020

4.6

ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 110/136 oraz części działki nr 305/4 obręb 4 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Zakole

4.7

ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 328/36 obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jana Kazimierza

4.8

ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 895 oraz części działki nr 676/4 położonych w obrębie 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. M. Samozwaniec

4.9

ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 270 położonej w obrębie 44 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wańkowicza

4.10

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.11

ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Odwodnienia, udrożnienia rowów wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020

4.12

ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020

4.13

ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020

4.14

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.355.2019.BS

6. Interpelacje i zapytania

7. Oświadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad X Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15,

11 lipca 2019r. godz. 1800

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1

wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na  ulicy Kosów Krakowie na ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Glinik

4.2

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020

4.3

powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII

4.4

powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych   Rady Dzielnicy XVII

6. Interpelacje i zapytania

7. Oswiadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad IX Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15,

27 czerwca 2019r. godz. 1800

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Ślubowanie Członka Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.356.2019.AT

5.2

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.363.2019.AT

5.3

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.365.2019.AT

5.4

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi publicznej stanowiącej połączenie ul. Niebyłej z ul. Architektów”

6. Interpelacje i zapytania

7. Oswiadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad VIII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15,

30 maja 2019r. godz. 1800

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.279.2019.AD

4.2

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.310.2019.AT

4.3

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.313.2019.AT

4.4

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.339.2019.AD

4.5

wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020

4.6

korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019

4.7

ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonych jako  328/58/A  oraz 328/58/B obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Leszka Białego

4.8

ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 328/61 obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Leszka Białego

4.9

wniosku o wykonanie nakładki asfaltowej oraz pobocza na ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Osieckiego w Krakowie

4.10

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Studziennej w Krakowie”

4.11

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Folwarcznej w Krakowie”

4.12

wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”

4.13

opinii dot. Inicjatywy Lokalnej organizowanej na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie pt. „Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka”

4.14

montażu progów zwalniających na ul. Kantorowickiej w Krakowie

 1. Interpelacje i zapytania
 2. Oświadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

 Porządek obrad VII Sesji Rady Dzielnicy XVII 

25 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 –  osiedle Na Stoku 15 w Krakowie.

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1

korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019

4.2

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2019 – 2020

4.3

funkcjonowania autobusu linii 110

4.4

ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019

4.5

ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”

4.6

przystąpienia do budżetu obywatelskiego

 1. Interpelacje i zapytania
 2. Oświadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad VI Sesji Rady Dzielnicy XVII 
28 marca 2019 r. godz. 18.00 –  osiedle Na Stoku 15 w Krakowie.

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.95.2019.BS

4.2

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.134.2019.BS

4.3

rozdysponowania rezerwy na zadaniach  Dzielnicy XVII w roku 2019

4.4

sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVII oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2018

 1. Interpelacje i zapytania
 2. Oświadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad V Sesji Rady Dzielnicy XVII 
28 luty 2019 r. godz. 18.00 –  osiedle Na Stoku 15 w Krakowie.

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:

4.1

montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

4.2

montażu znaków zakazu zatrzymywania się na odcinku ul. Wańkowicza od przystanku Krzesławice Młyn do Al. Solidarności

4.3

wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Grębałowskiej, na odcinku od ul. Luborzyckiej do ul. Kocmyrzowskiej, na ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Kocmyrzowskiej                   

4.4

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.3.2019.AT

4.5

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.15.2019.BS

4.6

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.31.2019.AT

4.7

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.42.2019.BS

4.8

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku  zgodnie z pismem ML-10.7123.71.2019.BS

4.9

przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 – 2023

4.10

przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”  na lata 2019-2023

4.11

przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”  na lata 2019 – 2023

4.12

przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.13

korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019

4.14

opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa hali magazynowej o część magazynową i biurową, budowa hali magazynowo – biurowej oraz portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wod-kan, gaz, c.o., elektryki, wentylacji mechanicznej, budowie nowego układu komunikacyjnego na działkach nr 430/1, 430/6, 430/12, 430/13, 162/16 obr. 44 przy ul. Łowińskiego w Krakowie”

4.15

ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019

4.16

zmiany uchwały Nr XLVII/398/2018 z dnia 19 lipca 2018r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie na rok 2019

4.17

renowacji Dworku w Wadowie

4.18

wskazania lokalizacji  dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z  o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych

 1. Interpelacje i zapytania
 2. Oświadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad IV Sesji Rady Dzielnicy XVII 
31 stycznia 2019 r. godz. 18.00 –  osiedle Na Stoku 15 w Krakowie.

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z I, II i III Sesji.
4  Podjęcie uchwał w sprawie.

4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.502.2018.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.888.2018.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.890.2018.BS
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.911.2018.BS
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.968.2018.MM
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.978.2018.BS
4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.986.2018.BS
4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.993.2018.BS
4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.994.2018.BS
4.10 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.996.2018.MM
4.11 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.1012.2018BSM
4.12 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1056.2018.BS
4.13 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1080.2018.BS
4.14 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1085.2018.BS
4.15 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.1100.2018.AT
4.16 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 109/1 położonej w obrębie 44 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Wańkowicza
4.17 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 681 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy M. Samozwaniec
4.18 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 841/155 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Władysława Jagiełły
4.19 zmiany siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy XVII

5. Interpelacje i zapytani.
6. Oświadczenia i komunikaty.

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad III Sesji Rady Dzielnicy XVII  /nadzwyczajnej/
10 stycznia 2019 r. godz. 18.30  –  osiedle Na Stoku 15 w Krakowie.

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

3.1 powołania Przewodniczącego Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej  Rady Dzielnicy XVII
3.2 powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy XVII
3.3 powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII
3.4 powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Mieszkaniowych  Rady Dzielnicy XVII
3.5 powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII
3.6 powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
3.7 powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3.8 powołania Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

4. Oświadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad II Sesji Rady Dzielnicy XVII  /nadzwyczajnej/
21 grudnia 2018 r. godz. 18.30  –  osiedle Na Stoku 15 w Krakowie.

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 ustalenia liczby członków Zarządu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

3.2 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII

3.3 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

3.4 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

3.5 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

3.6 powołania Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.7 powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.8 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.9 powołania Komisji Spraw Mieszkaniowych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.10 powołania Komisji Ochrony Środowiska, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.11 powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.12 powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.13 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
4. Oświadczenia i komunikaty

——————————————————————————————————————-

Porządek obrad I Sesji Rady Dzielnicy XVII
17 grudnia 2018 r. godz. 18.00  –  osiedle Na Stoku 15 w Krakowie.

1. Otwarcie sesji
2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy
3. Przedstawienie projektu porządku obrad
4. Wybór Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy
5. Oświadczenia i komunikaty

     Została rozpoczęta VIII KADENCJA RADY  w latach 2018-2023                    Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie