Sesje

     Na tym została zakończona VII KADENCJA  w latach 2014 – 2018                                        Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Porządek obrad LI Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 15 listopada 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.808.2018.BS
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.810.2018.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.815.2018.MM
5. Interpelacje i zapytani
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad L Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 25 października 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.724.2018.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.756.2018.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.785.2018.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.787.2018.BS
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.794.2018.BS
4.6 opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą użytkowania obiektu na cel mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie”
4.7 opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą użytkowania obiektu na cel usługowy (hotel) wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie”
4.8 opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Przebudowa i nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na cel mieszkalno – usługowy wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie”
5. Interpelacje i zapytani
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLIX Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 27 września 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.655.2018.BS
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.656.2018.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.702.2018.BS
4.4 uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2018
4.5 wniosku o realizację drogi KDD 2 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Kantorowice – Niebyła”
4.6 montażu progów zwalniających na ul. Kantorowickiej
5. Interpelacje i zapytani
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLVIII Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 30 sierpnia 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.522.2018.BS
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.548.2018.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-10.7123.549.2018.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.557.2018.MM
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.564.2018.BS
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.574.2018.BS
4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.609.2018.MM
4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.610.2018.BS
4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-10.7123.611.2018.MM
4.10 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
4.11 opinii do lokalizacji przystanku „Niebyła n/ż”
4.12 montażu progów zwalniających na ul. Darwina w Krakowie
4.13 zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018
4.14 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019
5. Interpelacje i zapytani
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLVII Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 19 lipca 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.405.2018.BS
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.414.2018.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.436.2018.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.447.2018.BS
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.449.2018.BS
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.451.2018.BS
4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.459.2018.BS
4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.486.2018.MM
4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.500.2018.MM
4.10 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2019
4.11 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2018 – 2020
4.12 opinii do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XVII Miasta Krakowa
4.13 opinii dla ustalenia warunków zabudowy inwestycji pn. „Budowa budynku biurowo – usługowo – handlowego i magazynowego przy ul. Nowolipki w Krakowie”
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLVI Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 28 czerwca 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.340.2018.BS
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.354.2018.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.356.2018.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.362.2018.MM
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.365.2018.MM
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.370.2018.BS
4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.371.2018.BS
4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.380.2018.BS
4.9 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
4.10 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”
4.11 opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie”
4.12 wydania opinii dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego”
4.13 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
4.14 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta na części nieruchomości stanowiących działkę nr 107 oraz część działki nr 108 położonych przy ul. Zakole
4.15 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLV nadzywczajnej Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 21 czerwca 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018r
5. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLIV Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 24 maja 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.216.2018.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.253.2018.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.278.2018.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.293.2018.MM
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.318.2018.BS
4.6 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na części nieruchomości położonych przy ul. Wańkowicza
4.7 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 228/18 przy ulicy Grębałowskiej
4.8 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2019
4.9 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
4.10 opinii do projektu budowlanego rozbudowy ulicy Figlewicza w Krakowie
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLIII Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 26 kwietnia 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 remontu alejek asfaltowych w rejonie budynków nr 1,2 i 3 w os. Na Wzgórzach w Krakowie
4.2 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działek nr: 305/4, 109/1 i 108 położonych w obrębie 4 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Zakole
4.3 opinii do projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych
4.4 montażu lustra ulicznego w rejonie posesji nr 10 na ul. Wadowskiej w Krakowie
4.5 opinii wniosków do programu Budowy Infrastruktury Sanitarnej (BIS)
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.217.2018.BS
4.7 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
4.8 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2018 – 2020
4.9 montażu progu ulicznego na ul. Grębałowskiej w rejonie budynku nr 62 w Krakowie
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLII Sesji
Rady Dzielnicy XVII, MDK Fort 49, os. Na Stoku 27b, 22 marca 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.70.2018.BS
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.115.2018.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.121.2018.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.150.2018.MM
4.5 sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2017
4.6 ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 841/154 zajętej pod ogródek jordanowski przy ul. Kisielewskiego
4.7 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
4.8 montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Bystronia i ul. Łuczanowickiej w Krakowie
4.9 dodatkowego przystanku autobusowego linii nr 422 przy ulicy Kantorowickiej w rejonie budynku nr 89
4.10 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2018
4.11 opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – część A, B, C”
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XLI Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 22 lutego 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.1025.2017.BS
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.6.2018.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.12.2018.MM
4.4 budowy Przystanku Kolejowego Osobowego SKA ,,Kraków Lubocza” dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie
4.5 rewitalizacji boiska i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 98
4.6 opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”
4.7 montażu oznakowania pionowego B-35 z tabliczką informacyjną określającą czas zakazu parkowania w rejonie budynków 14A i 15A os. Na Wzgórzach w Krakowie
4.8 montażu progów zwalniających na ul. Darwina (kierunek ul. Niewielka, ul. Sybiraków) w Krakowie
4.9 rozdysponowania dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2018
4.10 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2018 – 2020
4.11 stacji roweru miejskiego „Wavelo”

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XL Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 25 stycznia 2018 r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2019
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.454.2017.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.924.2017.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.957.2017.BS
4.5 opinii projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania Dzielnic
4.6 zmiany oznakowania przejść dla pieszych na ul. Kocmyrzowskiej
4.7 zamontowania progów zwalniających na ul. Stary Gościniec w Krakowie
4.8 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 841/418 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy St. A Poniatowskiego
4.9 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXIX Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15, 14 grudnia 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2018
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.894.2017.MM
4.3 opinii dla opracowanej dokumentacji projektowej zadania budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łuczanowickiej
4.4 opinii dla opracowanej dokumentacji projektowej zadania budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lubockiej
4.5 opinii dla opracowanej dokumentacji projektowej zadania budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sybiraków

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXVIII Sesji
Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
23 listopada 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 realizacji zadania przebudowa ulicy Glinik
4.2 budowy parkingu typu Park & Ride w rejonie Wzgórz Krzesławickich przy ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie
4.3 realizacji zadania „przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej na odcinku drogi od ulicy Darwina do granic miasta Krakowa”

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXVII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
26 października 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.239.2017.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.699.2017.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.795.2017.BS
4.4 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działek nr 841/107, 841/106, 33/2 i 841/398 położonych w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Poniatowskiego
4.5 opinii dla zadania budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego w os. Na Stoku w Krakowie
4.6 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części budynku szkoły na potrzeby lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A.
4.7 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
4.8 korekty zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXVI Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
28 września 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 wniosku dotyczącego realizacji przebudowy ul. Niebyłej
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.598.2017.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.637.2017.MM
4.4 zwiększenie przepustu odprowadzającego wody opadowe pod ul. Lubocką do rowu odwadniającego przy ul. Burzowej w Krakowie
4.5 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
4.6 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
4.7 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXV Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
31 sierpnia 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.483.2017.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.485.2017.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.486.2017.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.529.2017.MM
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.530.2017.MM
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.551.2017.MM
4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.557.2017.BS
4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.614.2017.MM
4.9 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018
4.10 opinii dla zadania rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie
4.11 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
4.12 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2018
4.13 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
4.14 uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017
4.15 zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2018

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXIV Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
27 lipca 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.393.2017.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.401.2017.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.449.2017.MM
4.4 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
4.5 zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017
4.6 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2018
4.7 uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017
4.8 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2018
4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.496.2017.MM
4.10 montażu progu wyspowego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Wadowskiej w Krakowie
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXIII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
29 czerwca 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.255.2017.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.274.2017.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.302.2017.BS
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.304.2017.BS
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.315.2017.MM
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.335.2017.MM
4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.336.2017.MM
4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.379.2017.BS
4.9 ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się B-36 na ul. Burzowej w Krakowie od nr 8 do wiaduktu kolejowego od strony rowu burzowego
4.10 studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
4.11 odwodnienia terenów w osiedlach Lubocza, Łuczanowice i Grębałów
4.12 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
25 maja 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.197.2017.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.201.2017.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.259.2017.BS
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.337.2017.MM
4.5 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2018
4.6 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
4.7 wykonania nakładki bitumicznej na ul. Architektów
4.8 opinii projektu pn. „Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie”
4.9 przywrócenia do obsługi linii autobusowej nr 122 autobusów pełnowymiarowych 12 – metrowych
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXXI Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
27 kwietnia 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.702.2016.MM
4.2 ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonych przy ul. Wańkowicza
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXX Sesji

MDK Fort 49, os. Na Stoku 27b
30 marca 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 wykazu dróg na których realizowane są zadania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
4.2 komunalizacji działki Nr 237 obr. 15 Nowa Huta
4.3 sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2016
4.4 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2017
4.5 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2017 – 2018
4.6 korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2017
4.7 zmiany uchwały Nr XXII/176/2016 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2017
4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.158.2017.BS
4.9 organizacji ruchu przy garażach os Na Stoku 53
4.10 montażu progów zwalniających oraz lustra ulicznego na ul. Luborzyckiej
4.11 opinii dla projektu inwestycji pn. „Budowa chodnikowa od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego
4.12 uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017
4.13 zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 110
4.14 montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXIX Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
23 lutego 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części budynku szkoły na potrzeby lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A.
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.457.2016.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.783.2016.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.58.2017.BS
4.5 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Adaptacja istniejącej hali magazynowej na produkcyjny browar rzemieślniczy bez zmiany sposobu zagospodarowania terenu na działce nr 4/13 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek w Krakowie”
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXVIII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
26 stycznia 2017r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.790.2016.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.803.2016.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.828.2016.BS
4.4 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2018
4.5 likwidacji wyspowych progów zwalniających w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Jana Kazimierza
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXVII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
15 grudnia 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.719.2016.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.724.2016.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.755.2016.MM
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.757.2016.MM
4.5 zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017
4.6 zmiany przebiegu trasy linii autobusowej nr 122 oraz 422
4.7 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki 428 przy ul. Lubockiej
4.8 uwag do zmiany sieci placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVII w związku z planowaną reformą oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków
4.9 wniosku do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Grębałów – Lubocza”
4.10 wniosku do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy ul. Stary Gościniec
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXVI Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
24 listopada 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.592.2016.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.688.2016.BS
4.4 wniosku do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017
4.5 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 801 przy ul. Czerwonego Kapturka i ul. Porazińskiej
4.6 przywrócenia w WPF i WPI zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os Na Stoku 52”
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXV Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
27 października 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.1 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 233/11 obr. 12 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Łuczanowickiej
4.2 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 746 obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Bolesława Krzywoustego
4.3 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 257/5 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Jeziorany
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.530.2016.MM
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.536.2016.MM
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.566.2016.BS
4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.567.2016.MM
4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7140.585.2016.JK
4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.595.2016.BS
4.10 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.640.2016.MM
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXIV Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
29 września 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.516.2016.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.529.2016.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.537.2016.BS
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.559.2016.BS
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.560.2016.BS
4.6 korekty środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
4.7 wniosku o podjęcie działań związanych z odwodnieniem ternu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice
4.8 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017
4.9 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 3 położonej w obrębie 20 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Łowińskiego
4.10 remontu i budowy chodników na terenach Gminy Miejskiej Kraków
4.11 wykazu obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
4.12 ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2016
4.13 zmiany przebiegu trasy linii autobusowej nr 122
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXIII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
31 sierpnia 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.422.2016.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.426.2016.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.454.2016.MM
4.4 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2017
4.5 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
4.6 wydzielenia działek drogi ulicy Figlewicza
4.7 montażu progu zwalniającego na ul. Grębałowskiej
4.8 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek przy ulic Bolesława Krzywoustego oraz Bolesława Wstydliwego
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
14 lipca 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.287.2016.MM
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.324.2016.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.371.2016.BS
4.4 korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów – Węgrzynowice” w Krakowie działka Nr 57,58 obr. 17 jednostka ewidencyjna Nowa Huta
4.5 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 841/403, części działki 841/418 i części działki nr 584 położonych przy ul. St. A. Poniatowskiego oraz Wł. Jagiełły
4.6 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
4.7 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2017
4.8 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
4.9 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2017
4.10 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2017
4.11 wykazu obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XXI Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
23 czerwca 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.225.2016.MM
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.227.2016.MM
4.4 zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
4.5 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 71/2 położonej przy ul. Lubockiej
4.6 ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2016
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XVIII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
31 marca 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2016
4.2 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy ” w roku 2016
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.15.2016.BS
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.96.2016.BS
4.5 sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2015
4.6 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII w roku 2016
4.7 wykonania nakładki bitumicznej ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od. ul. Darwina do ul. Kantorowickiej
4.8 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
4.9 wykazu obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XVII Sesji

MDK Fort 49 os. Na Stoku 27 b,
25 lutego 2016r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016
4.2 przekazania prawa trwałego zarządu Parku Wadów na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej
4.3 przekazania prawa trwałego zarządu ogródka jordanowskiego przy ul. Kantorowickiej na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.1.2016.BS
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.13.2016.BS
4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.39.2016.BS
4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.59.2016.BS
4.8 korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
4.9 ewentualnego zbycia części działki nr 257 przy ul. Nad Baranówką
4.10 podziału środków finansowych przeznaczonych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2016
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XIV Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
26 listopada 2015r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.541.2015.BS
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.564.2015.BS
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.587.2015.BS
4.4 korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
4.5 korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębałów – Lubocza” w Krakowie działka Nr 111 obr. 13 jednostka ewidencyjna Nowa Huta
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XIII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
29 października 2015r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 wykonania nakładek bitumicznych
4.2 zarurowania rowu przy ul. Burzowej
4.3 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego, adaptacja poddasza oraz zmiana sposobu użytkowania całego obiektu na cele mieszkaniowe na dz. ew. nr 2/67, 2/77, 2/78, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Gustawa Morcinka 7 w Krakowie”
4.4 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
24 września 2015r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2016
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.437.2015.BS
4.3 korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2015
4.4 korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
4.5 ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2015
4.6 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2016
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad XI Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
27 sierpnia 2015r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zmiany podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.389.2015.BS
4.3 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015
4.4 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2016
4.5 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad X Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
9 lipca 2015r. godz. 1800
1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015
4.2 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2016|
4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.248.2015.BS
4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.300.2015.BS
4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.328.2015.BS
4.6 odwodnienia terenów osiedli: Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad IX Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
25 czerwca 2015r. godz. 1800

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 określenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy XVII
4.2 budowy chodników na terenie Miasta Krakowa
4.3 zapewnienia dojazdu do działek i nieruchomości, w tym do firmy „Węgrzyn& Węgrzyn – Auto Serwis”, z obecnej ul. Łowińskiego przy projektowaniu drogi ekspresowej S-7
4.4 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2015 – 2018
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad VII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
30 kwietnia 2015r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2015 – 2018

4.2 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2015 – 2018

4.3 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty” na lata 2015 – 2018

4.4 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury i sportu” na lata 2015 – 2018

4.5 ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2015

4.6 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 2015

4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.6.2015.BS

4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.38.2015.BS

4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.40.2015.BS

4.10 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.50.2015.BS

4.11 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.107.2015.BS

4.12 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.112.2015.BS

4.13 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.125.2015.BS

4.14 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.148.2015.BS

4.15 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.153.2015.BS

4.16 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.160.2015.BS

4.17 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.171.2015.BS

4.18 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.190.2015.BS

4.19 korekty środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015

4.20 powołania Przewodniczącego i Sekretarza Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Kraków” na lata 2015 – 2018

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad VIII Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
28 maja 2015r. godz. 1800
1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej

4.2 powołania Pana Rafała Łatki w skład Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego na lata2015 – 2018

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.225.2015.BS

4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7140.210.2015.UW

4.5 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2016

4.6 opinii dla koncepcji obsługi komunikacyjnej inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Piotrusia Pana w Krakowie

4.7 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 312/3 przy ul. Petöfiego
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Porządek obrad VI Sesji

Rady Dzielnicy XVII, os. na Stoku 15,
26 marca 2015r. godz. 18.00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników oraz dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 2015

4.2 powołania Pana Rafała Musiałka w skład Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII

4.3 sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2014

4.4 nadania nazwy „Zaradna” ulicy dotychczas bezimiennej

4.5 uchylenia uchwały Rady Dzielnicy XVII Nr III/16/2015 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki

4.6 powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki

4.7 wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic

4.8 korekty środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015

4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.591.2014.BS

4.10 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.89.2015.BS

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty
Porządek obrad w wersji PDF.