Sesje

Porządek obrad IV Sesji
29 stycznia 2015r. godz. 18:00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.501.2014.BS

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.505.2014.BS

4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.561.2014.BS

4.5 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”

4.6 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

4.7 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2016

4.8 opinii dla inwestycji „Budowa parkingu przy bloku nr 28a w os. Na Stoku (działka nr 213 obr. 10 Nowa Huta) – koncepcja

4.9 wykonania nakładek bitumicznych w roku 2015

5. Oświadczenia i komunikaty
6. Interpelacje i zapytania
Porządek obrad w wersji PDF.

Porządek obrad III Sesji
15 stycznia 2015r. godz. 18:00

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 powołania Komisji Informacji, Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

4.2 powołania Przewodniczącego Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej

4.3  powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki

4.4  powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

4.5  powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Mieszkaniowych

4.6  powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska

4.7  powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

4.8  powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

4.9  określenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy XVII

5. Oświadczenia i komunikaty
6. Interpelacje i zapytania
Porządek obrad w wersji PDF.

Porządek obrad II Sesji
22 grudnia 2014r., godz.18:00

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 ustalenia liczby członków Zarządu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

3.2 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII

3.3 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

3.4 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

3.5 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

3.6 powołania Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.7 powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.8 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.9 powołania Komisji Spraw Mieszkaniowych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.10 powołania Komisji Ochrony Środowiska, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.11 powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.12 powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania

3.13 delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4. Interpelacje i zapytania
5. Oświadczenia i komunikaty
Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad I Sesji
16 grudnia 2014r., godz.18:00
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
4. Wybór przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
5. Oświadczenia i komunikaty
Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII