Sesje

Porządek obrad XXXIV Sesji
26 września 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 wniosków o wprowadzenie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

4.2 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.268.2013.BS

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.280.2013.BS

4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.289.2013.BS

4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.304.2013.BS

4.6 korekty zadań i podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014

4.7 uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2014

4.8 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2014 roku

4.9 korekty zadań i podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2014

4.10 podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014

4.11 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.199.2013.BS

4.12 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.251.2013.BS

4.13 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013

5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXXIII Sesji
29 sierpnia 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 nadania nazwy ulicy na terenie Dzielnicy XVII

4.2 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.3 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.80.2013.BS

4.4 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.5 opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku stacji kontroli pojazdów i stacji obsługi pojazdów przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie”

4.6 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.189.2013.BS

4.7 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.224.2013.BS

4.8 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.225.2013.BS

4.9 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.226.2013.BS

4.10 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.232.2013.BS

4.11 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.247.2013.BS

4.12 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2014
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXXII Sesji
11 lipca 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2014

4.2 ustalenia listy zadań w ramach zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014

4.3 korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2013

4.4 nadania nazwy ulicy na terenie Dzielnicy XVII

4.5 zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2014

4.6 opinii i wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII

Porządek obrad XXXI Sesji
27 czerwca 2013r., godz.17:30

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2014

4.2 korekty zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013

4.3 ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014

4.4 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.31.2013.BS

4.5 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.47.2013.BS

4.6 opinii do inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy XVII zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich

4.7 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.8 przesunięcia środków na zadaniu powierzonym pn. „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

4.9 ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego “Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2014
5. Interpelacje i zapytania
6. Oświadczenia i komunikaty

Pełny harmonogram sesji Rady Dzielnicy XVII