XXVII Sesja Rady Dzielnicy XVII została zwołana na 28.01.2021 na godz. 18.oo – sala konferencyjna V piętro Urząd Miasta Krakowa os. Zgody 2

XXVII Sesja Rady Dzielnicy XVII została zwołana na dzień 28.01.2021 na godz. 18.oo – sala konferencyjna V piętro Urząd Miasta Krakowa os. Zgody 2

Porządek obrad XXVII Sesji

Sala obrad UMK, os. Zgody 2

28 stycznia 2021r. godz. 1800

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji

2.      Przedstawienie projektu porządku obrad

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Grzegorza Czekaja do składu osobowego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

5.      Ślubowanie Pana Grzegorza Czekaja

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia parkowego na typ LED w Parku Zielony Jar im. ,,Wandy” w Krakowie

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

8.      Interpelacje i zapytania

9.      Oświadczenia i komunikaty

projekty uchwał na sesję XXVIIhttp://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/projekty-uchwał-na-XXVII-Sesję-28.01.2021r.pdf