XIX Sesja Rady Dzielnicy XVII została zwołana na dzień 28.05.2020 na godz 18.oo – Sala Konferencyjna UMK, os. Zgody 2

Porządek obrad XIX sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Sala konferencyjna UMK, os. Zgody 2

28 maj 2020r. godz. 1800

  • 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  • 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  • 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  • 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021
4.2 ustawania znaku „zakaz postoju” na odcinku ul. Grębałowskiej w Krakowie
4.3 opinii dot. ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 514 obręb 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Jana Olbrachta w Krakowie
4.4 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020
4.5 ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021
4.6 rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII
  • 5 .Interpelacje i zapytania
  • 6. Oświadczenia i komunikaty

 projekty uchwał część 1http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/projekty-uchwał-28.05.2020-czI..pdf

 projekty uchwał część 2http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/projekty-uchwał-28.05.2020-czII..pdf