Uchwały V kadencji 2007 – 2010

Uchwały z XLIV Sesji
W dniu 24 czerwca 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011
 • zmiany zakresu rzeczowego oraz korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2010
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2010
 • korekty zakresu rzeczowego zadania „Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy” na rok 2010 w ramach zadania powierzonego pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2011
 • ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek wielorodzinny, polegająca na budowie, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie, zmianie ukształtowania połaci dachowych oraz zmianie sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne na dz. nr 34, 841/96, 841/101, 841/100 obr. 10 Nowa Huta oraz budowa trzech miejsc postojowych na dz. nr 841/103 obr. j.w. i wjazd na dz. nr 841/75, 841/70 i 841/103 obr. j.w. przy ul. St. A. Poniatowskiego 18 w Krakowie”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLIII Sesji
W dniu 27 maja 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • wniosków do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wadów – Wegrzynowice”
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2010
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2010
 • naprawy nawierzchni ul. Kocmyrzowskiej na odcinku wiadukty – pętla tramwajowa

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLIV Sesji
W dniu 29 kwietnia 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • ustalenia wstępnej listy hierarchicznej zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2010
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os Na Stoku
 • korekty rozkładu jazdy autobusu linii 182
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2011
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 516/2, 516/9/B1 położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 516/3, 516/9/C położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 516/4, 516/9/D położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 516/5, 516/9/E położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 516/6, 516/9/F położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 516/7, 516/9/G położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 516/8 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego
 • zaopiniowania inwestycji pn. „Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Darwina”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLI Sesji
W dniu 25 marca 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2010
 • wniosku o przyznanie tytułu MECENASA KULTURY KRAKOWA w kategorii Donator
 • ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku magazynu wraz z przebudową istniejących sieci i przyłączy infrastruktury technicznej na działkach nr 6/2, 6/5, 6/6, 6/7, 6/10 obręb 20 Nowa Huta oraz budowa infrastruktury technicznej na działkach nr 8, 6/11 i części działki nr 28 obręb 20 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowińskiego 9 w Krakowie”
 • wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów – Wegrzynowice”
 • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok 2009
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os Na Wzgórzach

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XL Sesji
W dniu 25 lutego 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2010
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 841/96, 841/100 i 841/101 położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. St. A. Poniatowskiego
 • ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej jako dobudowa do istniejących budynków wraz z infrastrukturą techniczną (budowa stacji trafo i przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej: sanitarnej i deszczowej) na działkach nr 53, 54, 220/4 obr. 9 Nowa Huta, w miejsce przeznaczonych do rozbiórki budynków produkcyjnego i magazynowego oraz stacji trafo, przy ul. Makuszyńskiego 28 w Krakowie”
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os Na Wzgórzach
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2010
 • zaopiniowania projektu budowy parkingu przy ul. Petöfiego w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały