Uchwały V kadencji 2007 – 2010

Uchwały z XXXIX Sesji
W dniu 21 stycznia 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2010 rok
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku
 • podjęcia przez Gminę Miejską Kraków działań dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Stoku

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVIII Sesji
W dniu 17 grudnia 2009r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej 185/27
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania „Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy” na rok 2010 w ramach zadania powierzonego pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVII Sesji
W dniu 26 listopada 2009r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • oddania w dzierżawę parceli katastralnej I kat.84/17 o pow. 0,2441ha stanowiącej część działki nr 450 obręb 11 Nowa Huta
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 640/1 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Juliana Przybosia
 • zaopiniowania projektu ogródka jordanowskiego od ul. Wańkowicza na działce nr 234/1 obr.44 Nowa Huta w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXVI Sesji
W dniu 29 października 2009r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • korekty uchwały nr XXXII/231/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2009
 • podziału środków na zadaniu powierzonym pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2010
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2009
 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2009 rok
 • dzierżawy działki nr 683 obr. 10 Nowa Huta przy ul. Magdaleny Samozwaniec
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2010
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2010
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2010

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXV Sesji
W dniu 24 września 2009r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2010
 • uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na 2010 rok
 • korekty uchwały nr XXXIII/236/2009 z dnia 9 lipca 2009r.oraz XXXIV/246/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r. dotyczących podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2010
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2010
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Kulturalne wydarzenia lokalne” na 2010 rok
 • korekty uchwały Nr XXXII/235/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2010
 • rezygnacji z przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert w 2010r
 • podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2010
 • podziału środków na zadaniu powierzonym w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2010
 • ustalenia ostatecznej listy rankingowej na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2009

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały