Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z XLV Sesji w VI kadencji

30 lipca 2014r. podjęte zostały 3 uchwały w sprawach:

 • utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014r
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.164.2014.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLIV Sesji w VI kadencji

10 lipca 2014r. podjęte zostały 3 uchwały w sprawach:

 • ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Nowolipki w Krakowie”
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2015

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLIII Sesji w VI kadencji

26 czerwca 2014r. podjętych zostało 5 uchwał w sprawach:

 • budowy chodnika wzdłuż ul. Łuczanowickiej od ul. Godebskiego do ul. Orłowskiego
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2015
 • delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2015
 • zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2015

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLII Sesji w VI kadencji

29 maja 2014r. podjętych zostało 7 uchwał w sprawach:

 • ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Morcinka/Kantorowicka”
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.260.2013.BS
 • opinii dla inwestycji pn. „Budowa i wymiana elementów małej architektury na istniejącej nawierzchni toru dla deskorolek” przy ul. Jagiełły
 • delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • opinii do inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy XVII zawartych
  we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich/li>

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLI Sesji w VI kadencji

10 kwietnia 2014r. podjętych zostało 10 uchwał w sprawach:

 • ewentualnego zbycia działek przy ul. Stary Gościniec
 • podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2014
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2014
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki Nr 640/1 przy ul. Przybosia
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.468.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.430.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.81.2014.BS
 • delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
 • budowy ogrodzenia (piłkochwytu) na terenie istniejącego boiska w os. Łuczanowice w rejonie ul. Mycielskiego

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały