Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

Uchwały z XXXV Sesji w VI kadencji

24 października 2013r. podjętych zostało 13 uchwał w sprawach:

 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2014
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.160.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.286.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.231.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.215.2013.BS
 • propozycji zmian w projekcie nowego Statutu Rad Dzielnic Miasta Krakowa
 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2013 rok
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2014
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Lokalne wydarzenia kulturalne” na 2014 rok
 • autobusu linii 422
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.327.2013.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXIV Sesji w VI kadencji

26 września 2013r. podjętych zostało 14 uchwał w sprawach:

 • wniosków o wprowadzenie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.268.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.280.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.289.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.304.2013.BS
 • korekty zadań i podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014
 • uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2014
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2014 roku
 • korekty zadań i podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2014
 • podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.199.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.251.2013.BS
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.200.2013.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXIII Sesji w VI kadencji

29 sierpnia 2013r. podjętych zostało 12 uchwał w sprawach:

 • nadania nazwy ulicy na terenie Dzielnicy XVII
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.80.2013.BS
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku stacji kontroli pojazdów i stacji obsługi pojazdów przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie”
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.189.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.224.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.225.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.226.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.232.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.247.2013.BS
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2014

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXII Sesji w VI kadencji

11 lipca 2013r. podjętych zostało 12 uchwał w sprawach:

 • podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2014
 • ustalenia listy zadań w ramach zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014
 • korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w roku 2013
 • zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2014
 • opinii i wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
 • korekty zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.191.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.195.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.204.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.158.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-02.7123.192.2013.BS
 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2013 rok

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XXXI Sesji w VI kadencji

27 czerwca 2013r. podjętych zostało 9 uchwał w sprawach:

 • ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2014
 • korekty zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2013
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.31.2013.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.47.2013.BS
 • opinii do inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy XVII zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • przesunięcia środków na zadaniu powierzonym pn. „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego “Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2014

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały